Chłopi
      Chłopi | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Stanisław Władysław Rejment przyszedł na świat 7 maja 1867 roku we wsi Kobiele Wielkie niedaleko:
a) Kielc
b) Skierniewic
c) Piotrkowa
d) Częstochowy
Rozwiązanie

Tajemniczym złodziejem w chacie Boryny był:
a) kowal
b) Kuba
c) Pietrek
d) Antek
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Dominikowa z synami i Jagną poszli w towarzystwie wójta i sołtysa na zmówiny do:
a) kościoła
b) karczmy
c) domu sołtysa
d) domu Boryny
Rozwiązanie

Ojciec autora "Chłopów" oddał go na ucznia do:
a) szewca
b) młynarza
c) krawca
d) kowala
Rozwiązanie

Kuba zanosił proboszczowi:
a) ustrzelone kaczki
b) złowione ryby
c) upolowane kuropatwy
d) zebrane grzyby
Rozwiązanie

Jagna, gdy wychodzi za Borynę ma:
a) 19 lat
b) 20 lat
c) 24 lata
d) 22 lata
Rozwiązanie

Pisanie powieści trwało:
a) siedem lat
b) jedenaście lat
c) dwa lata
d) pięć lat
Rozwiązanie

Historia opowiedziana przez Rocha o odkupieniu winy i przebaczeniu traktowała o:
a) wojnach
b) królach
c) górach
d) leniwym koniu
Rozwiązanie

W opisach przeżyć bohaterów oraz w wyglądzie natury ujawnia się:
a) Wiejski gaduła
b) Młodopolski stylizator
c) Realistyczny obserwator
d) Modernistyczny opowiadacz
Rozwiązanie

Boryna przepisuje ukochanej:
a) dziesięć morgów
b) dwa morgi
c) sześć morgów
d) cztery morgi
Rozwiązanie


Podlesie mieli kupić:
a) Cyganie
b) zruszczeni Polacy
c) Ormianie
d) niemieccy Żydzi
Rozwiązanie

Huczne wesele Jagny i Macieja Borynów trwało:
a) 3 dni
b) 1 dzień
c) 2 dni
d) tydzień
Rozwiązanie

Wyrażenie: „Oczy swoje mam i miarkuję se ździebko” świadczy o stylizacji:
a) składniowej
b) fonetycznej
c) fleksyjnej
d) leksykalnej
Rozwiązanie

Lipce leżały w gminie:
a) Nieszporów
b) Janowo
c) Tymów
d) Janów
Rozwiązanie

Rytmu życia mieszkańców Lipiec nie wyznaczają:
a) poranki i wieczory
b) święta i obrzędy
c) rocznice urodzin bohaterów
d) prace rolnicze
Rozwiązanie

Przy obieraniu kapusty Rocho opowiada historię:
a) o niewiernym uczniu Pana Jezusa
b) o zmartwychwstaniu Pana Jezusa
c) o miłosierdziu Pana Jezusa
d) o psie Pana Jezusa
Rozwiązanie

Hanka wpłaciła za Antka kaucję w wysokości:
a) 200 rubli
b) 100 rubli
c) 1000 rubli
d) 500 rubli
Rozwiązanie

Hanka dała Nastusi prosiaka na prośbę Józki chorej na:
a) ospę
b) zapalenie płuc
c) świnkę
d) gruźlicę
Rozwiązanie

Antek na Wilczych Dołach stanął w obronie pobitego przez borowego:
a) ojca
b) Mateusza
c) wójta
d) kowala
Rozwiązanie

Gdy zaczyna się powieść ksiądz spaceruje po polach, na których trwają:
a) zasiewy
b) żniwa
c) wykopki
d) sianokosy
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Pietrek grywał na:
a) skrzypkach
b) harmonijce
c) harmonii
d) organkach
Rozwiązanie

Maciej Boryna na targu ofiarował Jagnie:
a) chustkę i wstążkę
b) drożdżowego rogala
c) korale
d) plisowaną spódnicę
Rozwiązanie

Pierwsze dwa tomy epickiego dzieła (Jesień i Zima) jako książka ukazały się w:
a) 1904 roku
b) 1902 roku
c) 1906 roku
d) 1900 roku
Rozwiązanie

Antek nazywa judaszem i skąpcem:
a) ojca
b) młynarza
c) wójta
d) kowala
Rozwiązanie

Maciej Boryna był właścicielem:
a) 50 morgów
b) 20 morgów
c) 15 morgów
d) 32 morgów
Rozwiązanie

W dzień odpustu na świętego Piotra i Pawła:
a) niemieccy Żydzi wyprowadzali się z Podlesia
b) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
c) Hanka zobaczyła pod kościołem żebrzącego ojca
d) ksiądz ogłosił pierwsze zapowiedzi ślubu Szymka i Nastusi
Rozwiązanie

Antek protestował przeciw:
a) wywiezieniu Jagny
b) wysokim podatkom
c) sprzedaży lasu Żydom
d) „ruskiej” szkole
Rozwiązanie

Wiadomości od Antka z więzienia przekazywał Hance:
a) kowal
b) wójt
c) młynarz
d) Roch
Rozwiązanie

Mieszkańy Lipiec związali Jagusię i wrzucili ją:
a) na taczkę
b) do lasu
c) na wóz z gnojem
d) do stawu
Rozwiązanie

W słowach: „chodźta”, „ociec”, „mówili” przejawia się stylizacja:
a) leksykalna
b) składniowa
c) fleksyjna
d) fonetyczna
Rozwiązanie

Wpływ gromady na jednostkę najbardziej widoczny jest na przykładzie:
a) Jagny
b) Antka Boryny
c) Hanki
d) Kuby
Rozwiązanie

Ostatni rozdział czterotomowej powieści Reymonta nosi tytuł:
a) Lato
b) Jesień
c) Wiosna
d) Zima
Rozwiązanie

Tereska pracowała jako pomoc w domu:
a) organistów
b) Borynów
c) kowala
d) wójtów
Rozwiązanie

Roch przybył do Lipiec, by uczyć mieszkańców wsi i opowiadać im historie będące metaforą:
a) odkupienia i zmartwychwstania
b) sądu bożego
c) boskiego miłosierdzia
d) gniewu pańskiego
Rozwiązanie

Borynowa krowa padła wskutek działań:
a) borowego
b) dziedzica
c) młynarza
d) kowala
Rozwiązanie

Antek planował uciec do:
a) Prus
b) Ameryki
c) Kanady
d) Australii
Rozwiązanie

Do problematyki psychologiczno-egzystencjalnej nie należy:
a) nieuchronność przemijania
b) zjednoczeniowa i patriotyczna – siła gromady
c) wpływ gromady na jednostkę
d) konflikt pokoleń
Rozwiązanie

W powieści Chłopi Władysława Stanisława Reymonta, według Kazimierza Wyki występuje trzech narratorów, wśród nich brak:
a) wiejskiego gaduły
b) realistycznego obserwatora
c) młodopolskiego stylizatora
d) lirycznego mieszkańca Lipiec
Rozwiązanie

Kiedy Maciej Boryna zauważył zmianę w zachowaniu Hanki, ta odpowiedziała, że zawdzięcza wszystko:
a) posagowi
b) sobie
c) biedzie
d) niewdzięczności ludzi
Rozwiązanie

Pies Borynów to:
a) Azor
b) Łapa
c) Burek
d) Bąbel
Rozwiązanie

W Lipcach było:
a) ponad pięćdziesiąt chałup
b) ponad siedemdziesiąt chałup
c) ponad sześćdziesiąt chałup
d) ponad czterdzieści chałup
Rozwiązanie

Do cech „Chłopów” świadczących o tym, ze mamy do czynienia z epopeją nie należy:
a) obiektywność opisu
b) bohater zbiorowy
c) dramatyczność dialogów
d) epizodyczność fabuły
Rozwiązanie

Autor „Chłopów” zmienił nazwisko by:
a) jego nazwisko brzmiało bardziej „światowo”
b) przestać się utożsamiać z apodyktycznym i surowym ojcem
c) uchodzić za obcokrajowaca
d) powrócić do tradycyjnego brzmienia nazwiska
Rozwiązanie

Jaś, w którym kocha się Jagna to syn:
a) organisty
b) kowala
c) młynarza
d) wójta
Rozwiązanie

Z pogorzeliska przy stodole Boryny wyjęto kawałek szmaty, w której ludzie rozpoznali:
a) koszulę Antka
b) zapaskę Jagusi
c) czapkę wójta
d) szalik Jasia
Rozwiązanie

„Bróg” to:
a) miara zboża
b) pora siewów
c) narzędzie rolnicze
d) stóg siana
Rozwiązanie

Jagustynka jest powieściowym przykładem:
a) dziedziczki
b) wdowy po zamożnym chłopie
c) komornicy
d) żebraczki
Rozwiązanie

Agata opuszcza Lipce, wyruszając na żebry:
a) zimą
b) wiosna
c) jesienią
d) latem
Rozwiązanie

Zaczynając lekturę, czytamy o wydarzeniach rozgrywających się:
a) w październiku
b) we wrześniu
c) w sierpniu
d) w listopadzie
Rozwiązanie

Trzeciemu synowi Antka i Hanki nadano imię:
a) Witek
b) Kuba
c) Maciej
d) Roch
Rozwiązanie

Kuba Socha umarł postrzelony w nogę przez:
a) dziedzica
b) kłusownika
c) myśliwego
d) borowego
Rozwiązanie

Reymont był piątym dzieckiem Józefa wiejskiego:
a) organisty
b) nauczyciela
c) kowala
d) karczmarza
Rozwiązanie

Powieści młodopolskiej nie cechuje, poza zastosowaniem metody realistycznej i naturalistycznej, wprowadzenie takich kategorii, jak:
a) emocjonalność opisu
b) impresjonizm
c) symbolizm
d) dekadentyzm
Rozwiązanie

Na kartach Chłopów poznajemy około:
a) stu dwudziestu postaci
b) pięćdziesięciu postaci
c) dziewięćdziesięciu postaci
d) trzydziestu postaci
Rozwiązanie

Wielostronny konflikt mieszkańców Lipiec z dworem, zapoczątkowała decyzja dziedzica o:
a) zamknięciu tartaku
b) wyrębie lasu
c) odebraniu ziemi za długi
d) sprzedaży młyna
Rozwiązanie

Reymont zmarł 5 grudnia 1925 roku:
a) dwa lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
b) cztery lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
c) trzy lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
d) rok po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
Rozwiązanie

Właściwa akcja toczy się w czasie:
a) sześciu miesięcy
b) ośmiu miesięcy
c) dziesięciu miesięcy
d) dwunastu miesięcy
Rozwiązanie

Wójt zostaje aresztowany z powodu:
a) braku pieniędzy w gminnej kasie
b) defraudacji pieniędzy ze sprzedaży lasu
c) romansu z Jagną
d) niemoralnego prowadzenia się
Rozwiązanie

Impresjonizm widoczny jest głównie w pisarskiej technice opisów:
a) zwyczajów i obrzędów
b) prac polowych
c) przyrody
d) wyglądu mieszkańców
Rozwiązanie

Przykładem odwołania się do symboli jest m.in.:
a) opowieść Rocha
b) scena wesela Boryny
c) scena śmierci Macieja Boryny
d) bitwa o las
Rozwiązanie

Do cech powieści modernistycznej nie należy:
a) metaforyka oniryczna
b) luźna kompozycja
c) synkretyzm stylistyczny
d) zaburzenie proporcji między wątkami
Rozwiązanie

Naturalizm obecny jest we fragmentach:
a) przedstawiających następstwo pór roku
b) opisujących życie mieszkańców Lipiec
c) opisujących hierarchię wiejską
d) opisujących lipiecką przyrodę
Rozwiązanie

Stary Boryna ukrył pieniądze w zbożu:
a) w sieni
b) w oborze
c) w komorze
d) na strychu
Rozwiązanie

Informacji o zmarłym Kubie poszukiwał brat dziedzica:
a) Andrzej
b) Benedykt
c) Jacek
d) Zbigniew
Rozwiązanie

Wyraz „paskudnik” jest dowodem na obecność stylizacji:
a) leksykalnej
b) składniowej
c) fleksyjnej
d) młodopolskiej
Rozwiązanie

Żona Antka znajduje mu posadę w:
a) karczmie
b) młynie
c) lesie
d) tartaku
Rozwiązanie

Parafianie z Lipiec udali się na pielgrzymkę:
a) do Częstochowy
b) do Wilna
c) do Rzymu
d) do Niepokalanowa
Rozwiązanie

Tagi:
• Cechy epopei na przykładzie Chłopów Reymonta • Cechy epopei w Chłopach • Impresjoniz w Chłopach • Naturalizm w Chłopach • Reymont biografia