Chłopi
      Chłopi | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Przykładem odwołania się do symboli jest m.in.:
a) scena śmierci Macieja Boryny
b) opowieść Rocha
c) scena wesela Boryny
d) bitwa o las
Rozwiązanie

Maciej Boryna był właścicielem:
a) 15 morgów
b) 50 morgów
c) 32 morgów
d) 20 morgów
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Parafianie z Lipiec udali się na pielgrzymkę:
a) do Rzymu
b) do Wilna
c) do Niepokalanowa
d) do Częstochowy
Rozwiązanie

Wiadomości od Antka z więzienia przekazywał Hance:
a) młynarz
b) Roch
c) kowal
d) wójt
Rozwiązanie

W powieści Chłopi Władysława Stanisława Reymonta, według Kazimierza Wyki występuje trzech narratorów, wśród nich brak:
a) lirycznego mieszkańca Lipiec
b) realistycznego obserwatora
c) młodopolskiego stylizatora
d) wiejskiego gaduły
Rozwiązanie

Impresjonizm widoczny jest głównie w pisarskiej technice opisów:
a) przyrody
b) prac polowych
c) zwyczajów i obrzędów
d) wyglądu mieszkańców
Rozwiązanie

Zaczynając lekturę, czytamy o wydarzeniach rozgrywających się:
a) w październiku
b) we wrześniu
c) w listopadzie
d) w sierpniu
Rozwiązanie

Antek nazywa judaszem i skąpcem:
a) wójta
b) młynarza
c) kowala
d) ojca
Rozwiązanie

Dominikowa z synami i Jagną poszli w towarzystwie wójta i sołtysa na zmówiny do:
a) kościoła
b) domu sołtysa
c) domu Boryny
d) karczmy
Rozwiązanie

Autor „Chłopów” zmienił nazwisko by:
a) jego nazwisko brzmiało bardziej „światowo”
b) przestać się utożsamiać z apodyktycznym i surowym ojcem
c) powrócić do tradycyjnego brzmienia nazwiska
d) uchodzić za obcokrajowaca
Rozwiązanie


Do cech „Chłopów” świadczących o tym, ze mamy do czynienia z epopeją nie należy:
a) dramatyczność dialogów
b) epizodyczność fabuły
c) obiektywność opisu
d) bohater zbiorowy
Rozwiązanie

Na kartach Chłopów poznajemy około:
a) stu dwudziestu postaci
b) dziewięćdziesięciu postaci
c) pięćdziesięciu postaci
d) trzydziestu postaci
Rozwiązanie

Agata opuszcza Lipce, wyruszając na żebry:
a) jesienią
b) zimą
c) latem
d) wiosna
Rozwiązanie

Wyraz „paskudnik” jest dowodem na obecność stylizacji:
a) fleksyjnej
b) składniowej
c) leksykalnej
d) młodopolskiej
Rozwiązanie

Historia opowiedziana przez Rocha o odkupieniu winy i przebaczeniu traktowała o:
a) królach
b) wojnach
c) leniwym koniu
d) górach
Rozwiązanie

Ostatni rozdział czterotomowej powieści Reymonta nosi tytuł:
a) Zima
b) Lato
c) Wiosna
d) Jesień
Rozwiązanie

Pisanie powieści trwało:
a) dwa lata
b) jedenaście lat
c) pięć lat
d) siedem lat
Rozwiązanie

Antek planował uciec do:
a) Prus
b) Australii
c) Kanady
d) Ameryki
Rozwiązanie

W opisach przeżyć bohaterów oraz w wyglądzie natury ujawnia się:
a) Wiejski gaduła
b) Realistyczny obserwator
c) Modernistyczny opowiadacz
d) Młodopolski stylizator
Rozwiązanie

Tereska pracowała jako pomoc w domu:
a) organistów
b) kowala
c) wójtów
d) Borynów
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Wyrażenie: „Oczy swoje mam i miarkuję se ździebko” świadczy o stylizacji:
a) fleksyjnej
b) składniowej
c) leksykalnej
d) fonetycznej
Rozwiązanie

Lipce leżały w gminie:
a) Tymów
b) Janów
c) Janowo
d) Nieszporów
Rozwiązanie

Stanisław Władysław Rejment przyszedł na świat 7 maja 1867 roku we wsi Kobiele Wielkie niedaleko:
a) Skierniewic
b) Kielc
c) Piotrkowa
d) Częstochowy
Rozwiązanie

Z pogorzeliska przy stodole Boryny wyjęto kawałek szmaty, w której ludzie rozpoznali:
a) zapaskę Jagusi
b) koszulę Antka
c) szalik Jasia
d) czapkę wójta
Rozwiązanie

Informacji o zmarłym Kubie poszukiwał brat dziedzica:
a) Zbigniew
b) Andrzej
c) Benedykt
d) Jacek
Rozwiązanie

Maciej Boryna na targu ofiarował Jagnie:
a) chustkę i wstążkę
b) drożdżowego rogala
c) plisowaną spódnicę
d) korale
Rozwiązanie

Gdy zaczyna się powieść ksiądz spaceruje po polach, na których trwają:
a) żniwa
b) zasiewy
c) wykopki
d) sianokosy
Rozwiązanie

Do problematyki psychologiczno-egzystencjalnej nie należy:
a) nieuchronność przemijania
b) zjednoczeniowa i patriotyczna – siła gromady
c) konflikt pokoleń
d) wpływ gromady na jednostkę
Rozwiązanie

Kuba zanosił proboszczowi:
a) zebrane grzyby
b) upolowane kuropatwy
c) ustrzelone kaczki
d) złowione ryby
Rozwiązanie

Hanka wpłaciła za Antka kaucję w wysokości:
a) 200 rubli
b) 100 rubli
c) 500 rubli
d) 1000 rubli
Rozwiązanie

Antek na Wilczych Dołach stanął w obronie pobitego przez borowego:
a) wójta
b) Mateusza
c) kowala
d) ojca
Rozwiązanie

Stary Boryna ukrył pieniądze w zbożu:
a) w sieni
b) na strychu
c) w komorze
d) w oborze
Rozwiązanie

Roch przybył do Lipiec, by uczyć mieszkańców wsi i opowiadać im historie będące metaforą:
a) odkupienia i zmartwychwstania
b) gniewu pańskiego
c) boskiego miłosierdzia
d) sądu bożego
Rozwiązanie

Rytmu życia mieszkańców Lipiec nie wyznaczają:
a) rocznice urodzin bohaterów
b) święta i obrzędy
c) poranki i wieczory
d) prace rolnicze
Rozwiązanie

Ojciec autora "Chłopów" oddał go na ucznia do:
a) szewca
b) krawca
c) kowala
d) młynarza
Rozwiązanie

Pies Borynów to:
a) Bąbel
b) Łapa
c) Burek
d) Azor
Rozwiązanie

Wielostronny konflikt mieszkańców Lipiec z dworem, zapoczątkowała decyzja dziedzica o:
a) sprzedaży młyna
b) zamknięciu tartaku
c) odebraniu ziemi za długi
d) wyrębie lasu
Rozwiązanie

„Bróg” to:
a) miara zboża
b) pora siewów
c) narzędzie rolnicze
d) stóg siana
Rozwiązanie

Przy obieraniu kapusty Rocho opowiada historię:
a) o zmartwychwstaniu Pana Jezusa
b) o psie Pana Jezusa
c) o miłosierdziu Pana Jezusa
d) o niewiernym uczniu Pana Jezusa
Rozwiązanie

Jagustynka jest powieściowym przykładem:
a) komornicy
b) żebraczki
c) dziedziczki
d) wdowy po zamożnym chłopie
Rozwiązanie

Wpływ gromady na jednostkę najbardziej widoczny jest na przykładzie:
a) Jagny
b) Antka Boryny
c) Hanki
d) Kuby
Rozwiązanie

Powieści młodopolskiej nie cechuje, poza zastosowaniem metody realistycznej i naturalistycznej, wprowadzenie takich kategorii, jak:
a) dekadentyzm
b) impresjonizm
c) emocjonalność opisu
d) symbolizm
Rozwiązanie

Żona Antka znajduje mu posadę w:
a) tartaku
b) młynie
c) lesie
d) karczmie
Rozwiązanie

Do cech powieści modernistycznej nie należy:
a) luźna kompozycja
b) zaburzenie proporcji między wątkami
c) metaforyka oniryczna
d) synkretyzm stylistyczny
Rozwiązanie

Jagna, gdy wychodzi za Borynę ma:
a) 22 lata
b) 24 lata
c) 19 lat
d) 20 lat
Rozwiązanie

Właściwa akcja toczy się w czasie:
a) dwunastu miesięcy
b) sześciu miesięcy
c) dziesięciu miesięcy
d) ośmiu miesięcy
Rozwiązanie

Jaś, w którym kocha się Jagna to syn:
a) wójta
b) kowala
c) młynarza
d) organisty
Rozwiązanie

Naturalizm obecny jest we fragmentach:
a) przedstawiających następstwo pór roku
b) opisujących lipiecką przyrodę
c) opisujących życie mieszkańców Lipiec
d) opisujących hierarchię wiejską
Rozwiązanie

Pierwsze dwa tomy epickiego dzieła (Jesień i Zima) jako książka ukazały się w:
a) 1906 roku
b) 1900 roku
c) 1904 roku
d) 1902 roku
Rozwiązanie

Reymont zmarł 5 grudnia 1925 roku:
a) dwa lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
b) rok po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
c) cztery lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
d) trzy lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
Rozwiązanie

Mieszkańy Lipiec związali Jagusię i wrzucili ją:
a) na wóz z gnojem
b) na taczkę
c) do lasu
d) do stawu
Rozwiązanie

Hanka dała Nastusi prosiaka na prośbę Józki chorej na:
a) zapalenie płuc
b) ospę
c) świnkę
d) gruźlicę
Rozwiązanie

Kuba Socha umarł postrzelony w nogę przez:
a) kłusownika
b) dziedzica
c) myśliwego
d) borowego
Rozwiązanie

Reymont był piątym dzieckiem Józefa wiejskiego:
a) organisty
b) karczmarza
c) nauczyciela
d) kowala
Rozwiązanie

Kiedy Maciej Boryna zauważył zmianę w zachowaniu Hanki, ta odpowiedziała, że zawdzięcza wszystko:
a) posagowi
b) niewdzięczności ludzi
c) biedzie
d) sobie
Rozwiązanie

Boryna przepisuje ukochanej:
a) cztery morgi
b) dwa morgi
c) dziesięć morgów
d) sześć morgów
Rozwiązanie

Borynowa krowa padła wskutek działań:
a) kowala
b) dziedzica
c) młynarza
d) borowego
Rozwiązanie

W dzień odpustu na świętego Piotra i Pawła:
a) Hanka zobaczyła pod kościołem żebrzącego ojca
b) niemieccy Żydzi wyprowadzali się z Podlesia
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) ksiądz ogłosił pierwsze zapowiedzi ślubu Szymka i Nastusi
Rozwiązanie

Wójt zostaje aresztowany z powodu:
a) romansu z Jagną
b) braku pieniędzy w gminnej kasie
c) defraudacji pieniędzy ze sprzedaży lasu
d) niemoralnego prowadzenia się
Rozwiązanie

W słowach: „chodźta”, „ociec”, „mówili” przejawia się stylizacja:
a) fleksyjna
b) fonetyczna
c) leksykalna
d) składniowa
Rozwiązanie

Trzeciemu synowi Antka i Hanki nadano imię:
a) Maciej
b) Witek
c) Kuba
d) Roch
Rozwiązanie

Tajemniczym złodziejem w chacie Boryny był:
a) Pietrek
b) Antek
c) kowal
d) Kuba
Rozwiązanie

Huczne wesele Jagny i Macieja Borynów trwało:
a) 3 dni
b) tydzień
c) 2 dni
d) 1 dzień
Rozwiązanie

Podlesie mieli kupić:
a) Ormianie
b) Cyganie
c) zruszczeni Polacy
d) niemieccy Żydzi
Rozwiązanie

Antek protestował przeciw:
a) wywiezieniu Jagny
b) „ruskiej” szkole
c) sprzedaży lasu Żydom
d) wysokim podatkom
Rozwiązanie

W Lipcach było:
a) ponad sześćdziesiąt chałup
b) ponad czterdzieści chałup
c) ponad siedemdziesiąt chałup
d) ponad pięćdziesiąt chałup
Rozwiązanie

Pietrek grywał na:
a) harmonijce
b) harmonii
c) skrzypkach
d) organkach
Rozwiązanie

Tagi:
• Cechy epopei na przykładzie Chłopów Reymonta • Cechy epopei w Chłopach • Impresjoniz w Chłopach • Naturalizm w Chłopach • Reymont biografia