Chłopi
      Chłopi | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Pies Borynów to:
a) Azor
b) Bąbel
c) Łapa
d) Burek
Rozwiązanie

Przy obieraniu kapusty Rocho opowiada historię:
a) o psie Pana Jezusa
b) o niewiernym uczniu Pana Jezusa
c) o zmartwychwstaniu Pana Jezusa
d) o miłosierdziu Pana Jezusa
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Lipce leżały w gminie:
a) Janowo
b) Nieszporów
c) Tymów
d) Janów
Rozwiązanie

Wyrażenie: „Oczy swoje mam i miarkuję se ździebko” świadczy o stylizacji:
a) leksykalnej
b) fonetycznej
c) składniowej
d) fleksyjnej
Rozwiązanie

Z pogorzeliska przy stodole Boryny wyjęto kawałek szmaty, w której ludzie rozpoznali:
a) zapaskę Jagusi
b) szalik Jasia
c) koszulę Antka
d) czapkę wójta
Rozwiązanie

Wójt zostaje aresztowany z powodu:
a) niemoralnego prowadzenia się
b) romansu z Jagną
c) defraudacji pieniędzy ze sprzedaży lasu
d) braku pieniędzy w gminnej kasie
Rozwiązanie

Maciej Boryna na targu ofiarował Jagnie:
a) plisowaną spódnicę
b) drożdżowego rogala
c) chustkę i wstążkę
d) korale
Rozwiązanie

Pisanie powieści trwało:
a) jedenaście lat
b) siedem lat
c) pięć lat
d) dwa lata
Rozwiązanie

Pierwsze dwa tomy epickiego dzieła (Jesień i Zima) jako książka ukazały się w:
a) 1906 roku
b) 1904 roku
c) 1900 roku
d) 1902 roku
Rozwiązanie

Przykładem odwołania się do symboli jest m.in.:
a) opowieść Rocha
b) scena śmierci Macieja Boryny
c) scena wesela Boryny
d) bitwa o las
Rozwiązanie


Rytmu życia mieszkańców Lipiec nie wyznaczają:
a) prace rolnicze
b) święta i obrzędy
c) poranki i wieczory
d) rocznice urodzin bohaterów
Rozwiązanie

Ojciec autora "Chłopów" oddał go na ucznia do:
a) krawca
b) szewca
c) młynarza
d) kowala
Rozwiązanie

Maciej Boryna był właścicielem:
a) 20 morgów
b) 50 morgów
c) 15 morgów
d) 32 morgów
Rozwiązanie

Antek protestował przeciw:
a) wywiezieniu Jagny
b) „ruskiej” szkole
c) wysokim podatkom
d) sprzedaży lasu Żydom
Rozwiązanie

Borynowa krowa padła wskutek działań:
a) dziedzica
b) młynarza
c) borowego
d) kowala
Rozwiązanie

Do problematyki psychologiczno-egzystencjalnej nie należy:
a) wpływ gromady na jednostkę
b) zjednoczeniowa i patriotyczna – siła gromady
c) nieuchronność przemijania
d) konflikt pokoleń
Rozwiązanie

Kiedy Maciej Boryna zauważył zmianę w zachowaniu Hanki, ta odpowiedziała, że zawdzięcza wszystko:
a) niewdzięczności ludzi
b) sobie
c) posagowi
d) biedzie
Rozwiązanie

Zaczynając lekturę, czytamy o wydarzeniach rozgrywających się:
a) we wrześniu
b) w sierpniu
c) w listopadzie
d) w październiku
Rozwiązanie

Stary Boryna ukrył pieniądze w zbożu:
a) w oborze
b) w sieni
c) w komorze
d) na strychu
Rozwiązanie

Antek planował uciec do:
a) Prus
b) Australii
c) Kanady
d) Ameryki
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Wielostronny konflikt mieszkańców Lipiec z dworem, zapoczątkowała decyzja dziedzica o:
a) zamknięciu tartaku
b) wyrębie lasu
c) odebraniu ziemi za długi
d) sprzedaży młyna
Rozwiązanie

Kuba Socha umarł postrzelony w nogę przez:
a) dziedzica
b) borowego
c) kłusownika
d) myśliwego
Rozwiązanie

Właściwa akcja toczy się w czasie:
a) dziesięciu miesięcy
b) sześciu miesięcy
c) ośmiu miesięcy
d) dwunastu miesięcy
Rozwiązanie

Pietrek grywał na:
a) harmonii
b) harmonijce
c) skrzypkach
d) organkach
Rozwiązanie

Parafianie z Lipiec udali się na pielgrzymkę:
a) do Niepokalanowa
b) do Wilna
c) do Rzymu
d) do Częstochowy
Rozwiązanie

Na kartach Chłopów poznajemy około:
a) pięćdziesięciu postaci
b) stu dwudziestu postaci
c) trzydziestu postaci
d) dziewięćdziesięciu postaci
Rozwiązanie

Wpływ gromady na jednostkę najbardziej widoczny jest na przykładzie:
a) Hanki
b) Jagny
c) Antka Boryny
d) Kuby
Rozwiązanie

„Bróg” to:
a) pora siewów
b) narzędzie rolnicze
c) stóg siana
d) miara zboża
Rozwiązanie

Huczne wesele Jagny i Macieja Borynów trwało:
a) tydzień
b) 3 dni
c) 2 dni
d) 1 dzień
Rozwiązanie

Informacji o zmarłym Kubie poszukiwał brat dziedzica:
a) Zbigniew
b) Benedykt
c) Jacek
d) Andrzej
Rozwiązanie

Reymont był piątym dzieckiem Józefa wiejskiego:
a) kowala
b) karczmarza
c) organisty
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Reymont zmarł 5 grudnia 1925 roku:
a) trzy lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
b) rok po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
c) cztery lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
d) dwa lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
Rozwiązanie

Antek nazywa judaszem i skąpcem:
a) ojca
b) wójta
c) młynarza
d) kowala
Rozwiązanie

Żona Antka znajduje mu posadę w:
a) tartaku
b) młynie
c) lesie
d) karczmie
Rozwiązanie

Wyraz „paskudnik” jest dowodem na obecność stylizacji:
a) leksykalnej
b) młodopolskiej
c) fleksyjnej
d) składniowej
Rozwiązanie

Mieszkańy Lipiec związali Jagusię i wrzucili ją:
a) do stawu
b) na taczkę
c) na wóz z gnojem
d) do lasu
Rozwiązanie

Jagna, gdy wychodzi za Borynę ma:
a) 19 lat
b) 24 lata
c) 20 lat
d) 22 lata
Rozwiązanie

Stanisław Władysław Rejment przyszedł na świat 7 maja 1867 roku we wsi Kobiele Wielkie niedaleko:
a) Częstochowy
b) Skierniewic
c) Piotrkowa
d) Kielc
Rozwiązanie

Historia opowiedziana przez Rocha o odkupieniu winy i przebaczeniu traktowała o:
a) górach
b) leniwym koniu
c) wojnach
d) królach
Rozwiązanie

Dominikowa z synami i Jagną poszli w towarzystwie wójta i sołtysa na zmówiny do:
a) domu sołtysa
b) kościoła
c) domu Boryny
d) karczmy
Rozwiązanie

Naturalizm obecny jest we fragmentach:
a) przedstawiających następstwo pór roku
b) opisujących życie mieszkańców Lipiec
c) opisujących lipiecką przyrodę
d) opisujących hierarchię wiejską
Rozwiązanie

W opisach przeżyć bohaterów oraz w wyglądzie natury ujawnia się:
a) Modernistyczny opowiadacz
b) Młodopolski stylizator
c) Wiejski gaduła
d) Realistyczny obserwator
Rozwiązanie

W dzień odpustu na świętego Piotra i Pawła:
a) niemieccy Żydzi wyprowadzali się z Podlesia
b) ksiądz ogłosił pierwsze zapowiedzi ślubu Szymka i Nastusi
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) Hanka zobaczyła pod kościołem żebrzącego ojca
Rozwiązanie

Kuba zanosił proboszczowi:
a) ustrzelone kaczki
b) upolowane kuropatwy
c) zebrane grzyby
d) złowione ryby
Rozwiązanie

W Lipcach było:
a) ponad pięćdziesiąt chałup
b) ponad czterdzieści chałup
c) ponad siedemdziesiąt chałup
d) ponad sześćdziesiąt chałup
Rozwiązanie

Wiadomości od Antka z więzienia przekazywał Hance:
a) wójt
b) Roch
c) kowal
d) młynarz
Rozwiązanie

Jagustynka jest powieściowym przykładem:
a) komornicy
b) żebraczki
c) dziedziczki
d) wdowy po zamożnym chłopie
Rozwiązanie

Trzeciemu synowi Antka i Hanki nadano imię:
a) Kuba
b) Witek
c) Maciej
d) Roch
Rozwiązanie

Tereska pracowała jako pomoc w domu:
a) Borynów
b) kowala
c) organistów
d) wójtów
Rozwiązanie

Hanka wpłaciła za Antka kaucję w wysokości:
a) 1000 rubli
b) 500 rubli
c) 200 rubli
d) 100 rubli
Rozwiązanie

Ostatni rozdział czterotomowej powieści Reymonta nosi tytuł:
a) Wiosna
b) Zima
c) Lato
d) Jesień
Rozwiązanie

Do cech powieści modernistycznej nie należy:
a) luźna kompozycja
b) synkretyzm stylistyczny
c) zaburzenie proporcji między wątkami
d) metaforyka oniryczna
Rozwiązanie

Jaś, w którym kocha się Jagna to syn:
a) młynarza
b) wójta
c) kowala
d) organisty
Rozwiązanie

Hanka dała Nastusi prosiaka na prośbę Józki chorej na:
a) ospę
b) świnkę
c) zapalenie płuc
d) gruźlicę
Rozwiązanie

Podlesie mieli kupić:
a) Cyganie
b) zruszczeni Polacy
c) niemieccy Żydzi
d) Ormianie
Rozwiązanie

Do cech „Chłopów” świadczących o tym, ze mamy do czynienia z epopeją nie należy:
a) bohater zbiorowy
b) obiektywność opisu
c) dramatyczność dialogów
d) epizodyczność fabuły
Rozwiązanie

Tajemniczym złodziejem w chacie Boryny był:
a) Pietrek
b) kowal
c) Antek
d) Kuba
Rozwiązanie

Powieści młodopolskiej nie cechuje, poza zastosowaniem metody realistycznej i naturalistycznej, wprowadzenie takich kategorii, jak:
a) emocjonalność opisu
b) dekadentyzm
c) symbolizm
d) impresjonizm
Rozwiązanie

W słowach: „chodźta”, „ociec”, „mówili” przejawia się stylizacja:
a) składniowa
b) fonetyczna
c) fleksyjna
d) leksykalna
Rozwiązanie

Gdy zaczyna się powieść ksiądz spaceruje po polach, na których trwają:
a) żniwa
b) sianokosy
c) wykopki
d) zasiewy
Rozwiązanie

Autor „Chłopów” zmienił nazwisko by:
a) powrócić do tradycyjnego brzmienia nazwiska
b) jego nazwisko brzmiało bardziej „światowo”
c) przestać się utożsamiać z apodyktycznym i surowym ojcem
d) uchodzić za obcokrajowaca
Rozwiązanie

Antek na Wilczych Dołach stanął w obronie pobitego przez borowego:
a) kowala
b) wójta
c) ojca
d) Mateusza
Rozwiązanie

Agata opuszcza Lipce, wyruszając na żebry:
a) jesienią
b) zimą
c) wiosna
d) latem
Rozwiązanie

Boryna przepisuje ukochanej:
a) cztery morgi
b) dwa morgi
c) sześć morgów
d) dziesięć morgów
Rozwiązanie

W powieści Chłopi Władysława Stanisława Reymonta, według Kazimierza Wyki występuje trzech narratorów, wśród nich brak:
a) wiejskiego gaduły
b) młodopolskiego stylizatora
c) realistycznego obserwatora
d) lirycznego mieszkańca Lipiec
Rozwiązanie

Roch przybył do Lipiec, by uczyć mieszkańców wsi i opowiadać im historie będące metaforą:
a) sądu bożego
b) boskiego miłosierdzia
c) odkupienia i zmartwychwstania
d) gniewu pańskiego
Rozwiązanie

Impresjonizm widoczny jest głównie w pisarskiej technice opisów:
a) wyglądu mieszkańców
b) zwyczajów i obrzędów
c) przyrody
d) prac polowych
Rozwiązanie

Tagi:
• Cechy epopei na przykładzie Chłopów Reymonta • Cechy epopei w Chłopach • Impresjoniz w Chłopach • Naturalizm w Chłopach • Reymont biografia