Chłopi
      Chłopi | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Hanka dała Nastusi prosiaka na prośbę Józki chorej na:
a) gruźlicę
b) ospę
c) świnkę
d) zapalenie płuc
Rozwiązanie

W powieści Chłopi Władysława Stanisława Reymonta, według Kazimierza Wyki występuje trzech narratorów, wśród nich brak:
a) lirycznego mieszkańca Lipiec
b) realistycznego obserwatora
c) młodopolskiego stylizatora
d) wiejskiego gaduły
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615
Do cech „Chłopów” świadczących o tym, ze mamy do czynienia z epopeją nie należy:
a) epizodyczność fabuły
b) obiektywność opisu
c) dramatyczność dialogów
d) bohater zbiorowy
Rozwiązanie

Wielostronny konflikt mieszkańców Lipiec z dworem, zapoczątkowała decyzja dziedzica o:
a) sprzedaży młyna
b) wyrębie lasu
c) zamknięciu tartaku
d) odebraniu ziemi za długi
Rozwiązanie

Stanisław Władysław Rejment przyszedł na świat 7 maja 1867 roku we wsi Kobiele Wielkie niedaleko:
a) Piotrkowa
b) Skierniewic
c) Kielc
d) Częstochowy
Rozwiązanie

Rytmu życia mieszkańców Lipiec nie wyznaczają:
a) rocznice urodzin bohaterów
b) poranki i wieczory
c) święta i obrzędy
d) prace rolnicze
Rozwiązanie

Wójt zostaje aresztowany z powodu:
a) niemoralnego prowadzenia się
b) romansu z Jagną
c) defraudacji pieniędzy ze sprzedaży lasu
d) braku pieniędzy w gminnej kasie
Rozwiązanie

Historia opowiedziana przez Rocha o odkupieniu winy i przebaczeniu traktowała o:
a) królach
b) leniwym koniu
c) górach
d) wojnach
Rozwiązanie

Antek nazywa judaszem i skąpcem:
a) wójta
b) ojca
c) kowala
d) młynarza
Rozwiązanie

Kiedy Maciej Boryna zauważył zmianę w zachowaniu Hanki, ta odpowiedziała, że zawdzięcza wszystko:
a) sobie
b) biedzie
c) niewdzięczności ludzi
d) posagowi
Rozwiązanie


Do problematyki psychologiczno-egzystencjalnej nie należy:
a) wpływ gromady na jednostkę
b) zjednoczeniowa i patriotyczna – siła gromady
c) konflikt pokoleń
d) nieuchronność przemijania
Rozwiązanie

Pierwsze dwa tomy epickiego dzieła (Jesień i Zima) jako książka ukazały się w:
a) 1900 roku
b) 1906 roku
c) 1904 roku
d) 1902 roku
Rozwiązanie

Przy obieraniu kapusty Rocho opowiada historię:
a) o miłosierdziu Pana Jezusa
b) o zmartwychwstaniu Pana Jezusa
c) o niewiernym uczniu Pana Jezusa
d) o psie Pana Jezusa
Rozwiązanie

Z pogorzeliska przy stodole Boryny wyjęto kawałek szmaty, w której ludzie rozpoznali:
a) koszulę Antka
b) szalik Jasia
c) czapkę wójta
d) zapaskę Jagusi
Rozwiązanie

Jagna, gdy wychodzi za Borynę ma:
a) 24 lata
b) 20 lat
c) 22 lata
d) 19 lat
Rozwiązanie

Kuba Socha umarł postrzelony w nogę przez:
a) myśliwego
b) borowego
c) dziedzica
d) kłusownika
Rozwiązanie

Na kartach Chłopów poznajemy około:
a) stu dwudziestu postaci
b) trzydziestu postaci
c) pięćdziesięciu postaci
d) dziewięćdziesięciu postaci
Rozwiązanie

Zaczynając lekturę, czytamy o wydarzeniach rozgrywających się:
a) w październiku
b) w sierpniu
c) w listopadzie
d) we wrześniu
Rozwiązanie

Do cech powieści modernistycznej nie należy:
a) luźna kompozycja
b) zaburzenie proporcji między wątkami
c) metaforyka oniryczna
d) synkretyzm stylistyczny
Rozwiązanie

Pies Borynów to:
a) Burek
b) Azor
c) Bąbel
d) Łapa
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621
Autor „Chłopów” zmienił nazwisko by:
a) powrócić do tradycyjnego brzmienia nazwiska
b) przestać się utożsamiać z apodyktycznym i surowym ojcem
c) uchodzić za obcokrajowaca
d) jego nazwisko brzmiało bardziej „światowo”
Rozwiązanie

Kuba zanosił proboszczowi:
a) upolowane kuropatwy
b) ustrzelone kaczki
c) złowione ryby
d) zebrane grzyby
Rozwiązanie

Antek na Wilczych Dołach stanął w obronie pobitego przez borowego:
a) kowala
b) ojca
c) wójta
d) Mateusza
Rozwiązanie

Właściwa akcja toczy się w czasie:
a) dziesięciu miesięcy
b) ośmiu miesięcy
c) dwunastu miesięcy
d) sześciu miesięcy
Rozwiązanie

Ojciec autora "Chłopów" oddał go na ucznia do:
a) młynarza
b) krawca
c) szewca
d) kowala
Rozwiązanie

Informacji o zmarłym Kubie poszukiwał brat dziedzica:
a) Andrzej
b) Zbigniew
c) Jacek
d) Benedykt
Rozwiązanie

Antek planował uciec do:
a) Ameryki
b) Australii
c) Prus
d) Kanady
Rozwiązanie

Trzeciemu synowi Antka i Hanki nadano imię:
a) Kuba
b) Roch
c) Maciej
d) Witek
Rozwiązanie

Impresjonizm widoczny jest głównie w pisarskiej technice opisów:
a) zwyczajów i obrzędów
b) przyrody
c) prac polowych
d) wyglądu mieszkańców
Rozwiązanie

Reymont zmarł 5 grudnia 1925 roku:
a) dwa lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
b) rok po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
c) cztery lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
d) trzy lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
Rozwiązanie

Borynowa krowa padła wskutek działań:
a) kowala
b) młynarza
c) dziedzica
d) borowego
Rozwiązanie

Jaś, w którym kocha się Jagna to syn:
a) organisty
b) wójta
c) kowala
d) młynarza
Rozwiązanie

W Lipcach było:
a) ponad czterdzieści chałup
b) ponad pięćdziesiąt chałup
c) ponad siedemdziesiąt chałup
d) ponad sześćdziesiąt chałup
Rozwiązanie

W opisach przeżyć bohaterów oraz w wyglądzie natury ujawnia się:
a) Wiejski gaduła
b) Modernistyczny opowiadacz
c) Młodopolski stylizator
d) Realistyczny obserwator
Rozwiązanie

Gdy zaczyna się powieść ksiądz spaceruje po polach, na których trwają:
a) wykopki
b) żniwa
c) zasiewy
d) sianokosy
Rozwiązanie

Powieści młodopolskiej nie cechuje, poza zastosowaniem metody realistycznej i naturalistycznej, wprowadzenie takich kategorii, jak:
a) emocjonalność opisu
b) impresjonizm
c) symbolizm
d) dekadentyzm
Rozwiązanie

Antek protestował przeciw:
a) wysokim podatkom
b) „ruskiej” szkole
c) wywiezieniu Jagny
d) sprzedaży lasu Żydom
Rozwiązanie

Maciej Boryna był właścicielem:
a) 15 morgów
b) 50 morgów
c) 20 morgów
d) 32 morgów
Rozwiązanie

Wpływ gromady na jednostkę najbardziej widoczny jest na przykładzie:
a) Antka Boryny
b) Kuby
c) Hanki
d) Jagny
Rozwiązanie

W dzień odpustu na świętego Piotra i Pawła:
a) Hanka zobaczyła pod kościołem żebrzącego ojca
b) niemieccy Żydzi wyprowadzali się z Podlesia
c) ksiądz ogłosił pierwsze zapowiedzi ślubu Szymka i Nastusi
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Hanka wpłaciła za Antka kaucję w wysokości:
a) 100 rubli
b) 200 rubli
c) 1000 rubli
d) 500 rubli
Rozwiązanie

Boryna przepisuje ukochanej:
a) sześć morgów
b) cztery morgi
c) dwa morgi
d) dziesięć morgów
Rozwiązanie

Stary Boryna ukrył pieniądze w zbożu:
a) na strychu
b) w sieni
c) w oborze
d) w komorze
Rozwiązanie

Tajemniczym złodziejem w chacie Boryny był:
a) Pietrek
b) kowal
c) Kuba
d) Antek
Rozwiązanie

Dominikowa z synami i Jagną poszli w towarzystwie wójta i sołtysa na zmówiny do:
a) karczmy
b) domu sołtysa
c) domu Boryny
d) kościoła
Rozwiązanie

Wiadomości od Antka z więzienia przekazywał Hance:
a) wójt
b) Roch
c) kowal
d) młynarz
Rozwiązanie

Roch przybył do Lipiec, by uczyć mieszkańców wsi i opowiadać im historie będące metaforą:
a) sądu bożego
b) gniewu pańskiego
c) odkupienia i zmartwychwstania
d) boskiego miłosierdzia
Rozwiązanie

Ostatni rozdział czterotomowej powieści Reymonta nosi tytuł:
a) Lato
b) Zima
c) Jesień
d) Wiosna
Rozwiązanie

Maciej Boryna na targu ofiarował Jagnie:
a) korale
b) drożdżowego rogala
c) plisowaną spódnicę
d) chustkę i wstążkę
Rozwiązanie

W słowach: „chodźta”, „ociec”, „mówili” przejawia się stylizacja:
a) leksykalna
b) fleksyjna
c) fonetyczna
d) składniowa
Rozwiązanie

Parafianie z Lipiec udali się na pielgrzymkę:
a) do Niepokalanowa
b) do Rzymu
c) do Wilna
d) do Częstochowy
Rozwiązanie

Pietrek grywał na:
a) harmonijce
b) harmonii
c) skrzypkach
d) organkach
Rozwiązanie

Podlesie mieli kupić:
a) Ormianie
b) niemieccy Żydzi
c) zruszczeni Polacy
d) Cyganie
Rozwiązanie

Naturalizm obecny jest we fragmentach:
a) opisujących lipiecką przyrodę
b) opisujących hierarchię wiejską
c) opisujących życie mieszkańców Lipiec
d) przedstawiających następstwo pór roku
Rozwiązanie

Jagustynka jest powieściowym przykładem:
a) komornicy
b) żebraczki
c) dziedziczki
d) wdowy po zamożnym chłopie
Rozwiązanie

Tereska pracowała jako pomoc w domu:
a) kowala
b) wójtów
c) organistów
d) Borynów
Rozwiązanie

Mieszkańy Lipiec związali Jagusię i wrzucili ją:
a) na taczkę
b) na wóz z gnojem
c) do lasu
d) do stawu
Rozwiązanie

Pisanie powieści trwało:
a) jedenaście lat
b) pięć lat
c) siedem lat
d) dwa lata
Rozwiązanie

Lipce leżały w gminie:
a) Janowo
b) Janów
c) Tymów
d) Nieszporów
Rozwiązanie

Przykładem odwołania się do symboli jest m.in.:
a) scena wesela Boryny
b) opowieść Rocha
c) bitwa o las
d) scena śmierci Macieja Boryny
Rozwiązanie

Żona Antka znajduje mu posadę w:
a) tartaku
b) karczmie
c) lesie
d) młynie
Rozwiązanie

„Bróg” to:
a) miara zboża
b) stóg siana
c) pora siewów
d) narzędzie rolnicze
Rozwiązanie

Wyrażenie: „Oczy swoje mam i miarkuję se ździebko” świadczy o stylizacji:
a) fonetycznej
b) fleksyjnej
c) leksykalnej
d) składniowej
Rozwiązanie

Reymont był piątym dzieckiem Józefa wiejskiego:
a) kowala
b) karczmarza
c) organisty
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Wyraz „paskudnik” jest dowodem na obecność stylizacji:
a) fleksyjnej
b) składniowej
c) młodopolskiej
d) leksykalnej
Rozwiązanie

Agata opuszcza Lipce, wyruszając na żebry:
a) latem
b) jesienią
c) zimą
d) wiosna
Rozwiązanie

Huczne wesele Jagny i Macieja Borynów trwało:
a) 2 dni
b) 3 dni
c) 1 dzień
d) tydzień
Rozwiązanie

Tagi:
• Cechy epopei na przykładzie Chłopów Reymonta • Cechy epopei w Chłopach • Impresjoniz w Chłopach • Naturalizm w Chłopach • Reymont biografia