Chłopi
      Chłopi | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Ostatni rozdział czterotomowej powieści Reymonta nosi tytuł:
a) Jesień
b) Lato
c) Zima
d) Wiosna
Rozwiązanie

Tajemniczym złodziejem w chacie Boryny był:
a) Kuba
b) Pietrek
c) kowal
d) Antek
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Pietrek grywał na:
a) organkach
b) harmonii
c) skrzypkach
d) harmonijce
Rozwiązanie

Do cech „Chłopów” świadczących o tym, ze mamy do czynienia z epopeją nie należy:
a) obiektywność opisu
b) epizodyczność fabuły
c) dramatyczność dialogów
d) bohater zbiorowy
Rozwiązanie

Antek protestował przeciw:
a) „ruskiej” szkole
b) sprzedaży lasu Żydom
c) wywiezieniu Jagny
d) wysokim podatkom
Rozwiązanie

Kiedy Maciej Boryna zauważył zmianę w zachowaniu Hanki, ta odpowiedziała, że zawdzięcza wszystko:
a) sobie
b) posagowi
c) biedzie
d) niewdzięczności ludzi
Rozwiązanie

Kuba zanosił proboszczowi:
a) upolowane kuropatwy
b) zebrane grzyby
c) złowione ryby
d) ustrzelone kaczki
Rozwiązanie

Jaś, w którym kocha się Jagna to syn:
a) młynarza
b) organisty
c) kowala
d) wójta
Rozwiązanie

Jagustynka jest powieściowym przykładem:
a) żebraczki
b) wdowy po zamożnym chłopie
c) komornicy
d) dziedziczki
Rozwiązanie

Przykładem odwołania się do symboli jest m.in.:
a) bitwa o las
b) scena śmierci Macieja Boryny
c) opowieść Rocha
d) scena wesela Boryny
Rozwiązanie


Wielostronny konflikt mieszkańców Lipiec z dworem, zapoczątkowała decyzja dziedzica o:
a) odebraniu ziemi za długi
b) wyrębie lasu
c) sprzedaży młyna
d) zamknięciu tartaku
Rozwiązanie

Antek planował uciec do:
a) Kanady
b) Prus
c) Australii
d) Ameryki
Rozwiązanie

Huczne wesele Jagny i Macieja Borynów trwało:
a) 2 dni
b) 1 dzień
c) tydzień
d) 3 dni
Rozwiązanie

Roch przybył do Lipiec, by uczyć mieszkańców wsi i opowiadać im historie będące metaforą:
a) sądu bożego
b) boskiego miłosierdzia
c) odkupienia i zmartwychwstania
d) gniewu pańskiego
Rozwiązanie

Podlesie mieli kupić:
a) Cyganie
b) niemieccy Żydzi
c) zruszczeni Polacy
d) Ormianie
Rozwiązanie

Pierwsze dwa tomy epickiego dzieła (Jesień i Zima) jako książka ukazały się w:
a) 1900 roku
b) 1904 roku
c) 1906 roku
d) 1902 roku
Rozwiązanie

Wpływ gromady na jednostkę najbardziej widoczny jest na przykładzie:
a) Jagny
b) Antka Boryny
c) Kuby
d) Hanki
Rozwiązanie

Autor „Chłopów” zmienił nazwisko by:
a) powrócić do tradycyjnego brzmienia nazwiska
b) uchodzić za obcokrajowaca
c) jego nazwisko brzmiało bardziej „światowo”
d) przestać się utożsamiać z apodyktycznym i surowym ojcem
Rozwiązanie

Hanka wpłaciła za Antka kaucję w wysokości:
a) 1000 rubli
b) 500 rubli
c) 200 rubli
d) 100 rubli
Rozwiązanie

W dzień odpustu na świętego Piotra i Pawła:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) niemieccy Żydzi wyprowadzali się z Podlesia
c) ksiądz ogłosił pierwsze zapowiedzi ślubu Szymka i Nastusi
d) Hanka zobaczyła pod kościołem żebrzącego ojca
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Zaczynając lekturę, czytamy o wydarzeniach rozgrywających się:
a) w październiku
b) w sierpniu
c) w listopadzie
d) we wrześniu
Rozwiązanie

Pisanie powieści trwało:
a) jedenaście lat
b) dwa lata
c) siedem lat
d) pięć lat
Rozwiązanie

Pies Borynów to:
a) Łapa
b) Azor
c) Burek
d) Bąbel
Rozwiązanie

Borynowa krowa padła wskutek działań:
a) dziedzica
b) kowala
c) młynarza
d) borowego
Rozwiązanie

Na kartach Chłopów poznajemy około:
a) stu dwudziestu postaci
b) trzydziestu postaci
c) pięćdziesięciu postaci
d) dziewięćdziesięciu postaci
Rozwiązanie

Lipce leżały w gminie:
a) Janowo
b) Nieszporów
c) Janów
d) Tymów
Rozwiązanie

Parafianie z Lipiec udali się na pielgrzymkę:
a) do Częstochowy
b) do Rzymu
c) do Wilna
d) do Niepokalanowa
Rozwiązanie

Wójt zostaje aresztowany z powodu:
a) braku pieniędzy w gminnej kasie
b) niemoralnego prowadzenia się
c) defraudacji pieniędzy ze sprzedaży lasu
d) romansu z Jagną
Rozwiązanie

Rytmu życia mieszkańców Lipiec nie wyznaczają:
a) święta i obrzędy
b) poranki i wieczory
c) prace rolnicze
d) rocznice urodzin bohaterów
Rozwiązanie

Przy obieraniu kapusty Rocho opowiada historię:
a) o zmartwychwstaniu Pana Jezusa
b) o psie Pana Jezusa
c) o niewiernym uczniu Pana Jezusa
d) o miłosierdziu Pana Jezusa
Rozwiązanie

Z pogorzeliska przy stodole Boryny wyjęto kawałek szmaty, w której ludzie rozpoznali:
a) koszulę Antka
b) szalik Jasia
c) zapaskę Jagusi
d) czapkę wójta
Rozwiązanie

Historia opowiedziana przez Rocha o odkupieniu winy i przebaczeniu traktowała o:
a) leniwym koniu
b) królach
c) górach
d) wojnach
Rozwiązanie

Gdy zaczyna się powieść ksiądz spaceruje po polach, na których trwają:
a) wykopki
b) żniwa
c) zasiewy
d) sianokosy
Rozwiązanie

Trzeciemu synowi Antka i Hanki nadano imię:
a) Maciej
b) Witek
c) Roch
d) Kuba
Rozwiązanie

Ojciec autora "Chłopów" oddał go na ucznia do:
a) kowala
b) młynarza
c) krawca
d) szewca
Rozwiązanie

Do cech powieści modernistycznej nie należy:
a) synkretyzm stylistyczny
b) metaforyka oniryczna
c) luźna kompozycja
d) zaburzenie proporcji między wątkami
Rozwiązanie

Tereska pracowała jako pomoc w domu:
a) wójtów
b) organistów
c) kowala
d) Borynów
Rozwiązanie

Agata opuszcza Lipce, wyruszając na żebry:
a) latem
b) jesienią
c) wiosna
d) zimą
Rozwiązanie

Do problematyki psychologiczno-egzystencjalnej nie należy:
a) zjednoczeniowa i patriotyczna – siła gromady
b) wpływ gromady na jednostkę
c) konflikt pokoleń
d) nieuchronność przemijania
Rozwiązanie

Hanka dała Nastusi prosiaka na prośbę Józki chorej na:
a) ospę
b) zapalenie płuc
c) świnkę
d) gruźlicę
Rozwiązanie

Stanisław Władysław Rejment przyszedł na świat 7 maja 1867 roku we wsi Kobiele Wielkie niedaleko:
a) Skierniewic
b) Częstochowy
c) Piotrkowa
d) Kielc
Rozwiązanie

W słowach: „chodźta”, „ociec”, „mówili” przejawia się stylizacja:
a) fleksyjna
b) leksykalna
c) fonetyczna
d) składniowa
Rozwiązanie

Stary Boryna ukrył pieniądze w zbożu:
a) w sieni
b) na strychu
c) w oborze
d) w komorze
Rozwiązanie

Kuba Socha umarł postrzelony w nogę przez:
a) borowego
b) dziedzica
c) myśliwego
d) kłusownika
Rozwiązanie

Dominikowa z synami i Jagną poszli w towarzystwie wójta i sołtysa na zmówiny do:
a) domu sołtysa
b) kościoła
c) karczmy
d) domu Boryny
Rozwiązanie

Impresjonizm widoczny jest głównie w pisarskiej technice opisów:
a) przyrody
b) wyglądu mieszkańców
c) prac polowych
d) zwyczajów i obrzędów
Rozwiązanie

Powieści młodopolskiej nie cechuje, poza zastosowaniem metody realistycznej i naturalistycznej, wprowadzenie takich kategorii, jak:
a) symbolizm
b) dekadentyzm
c) emocjonalność opisu
d) impresjonizm
Rozwiązanie

W Lipcach było:
a) ponad pięćdziesiąt chałup
b) ponad czterdzieści chałup
c) ponad siedemdziesiąt chałup
d) ponad sześćdziesiąt chałup
Rozwiązanie

Właściwa akcja toczy się w czasie:
a) ośmiu miesięcy
b) sześciu miesięcy
c) dwunastu miesięcy
d) dziesięciu miesięcy
Rozwiązanie

Maciej Boryna był właścicielem:
a) 20 morgów
b) 50 morgów
c) 15 morgów
d) 32 morgów
Rozwiązanie

W opisach przeżyć bohaterów oraz w wyglądzie natury ujawnia się:
a) Młodopolski stylizator
b) Wiejski gaduła
c) Modernistyczny opowiadacz
d) Realistyczny obserwator
Rozwiązanie

Mieszkańy Lipiec związali Jagusię i wrzucili ją:
a) do lasu
b) do stawu
c) na wóz z gnojem
d) na taczkę
Rozwiązanie

Maciej Boryna na targu ofiarował Jagnie:
a) plisowaną spódnicę
b) chustkę i wstążkę
c) korale
d) drożdżowego rogala
Rozwiązanie

Reymont zmarł 5 grudnia 1925 roku:
a) trzy lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
b) cztery lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
c) rok po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
d) dwa lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
Rozwiązanie

Wiadomości od Antka z więzienia przekazywał Hance:
a) wójt
b) młynarz
c) kowal
d) Roch
Rozwiązanie

Antek na Wilczych Dołach stanął w obronie pobitego przez borowego:
a) ojca
b) Mateusza
c) kowala
d) wójta
Rozwiązanie

W powieści Chłopi Władysława Stanisława Reymonta, według Kazimierza Wyki występuje trzech narratorów, wśród nich brak:
a) lirycznego mieszkańca Lipiec
b) młodopolskiego stylizatora
c) wiejskiego gaduły
d) realistycznego obserwatora
Rozwiązanie

Naturalizm obecny jest we fragmentach:
a) opisujących lipiecką przyrodę
b) przedstawiających następstwo pór roku
c) opisujących hierarchię wiejską
d) opisujących życie mieszkańców Lipiec
Rozwiązanie

Żona Antka znajduje mu posadę w:
a) lesie
b) tartaku
c) karczmie
d) młynie
Rozwiązanie

Informacji o zmarłym Kubie poszukiwał brat dziedzica:
a) Jacek
b) Benedykt
c) Andrzej
d) Zbigniew
Rozwiązanie

Wyrażenie: „Oczy swoje mam i miarkuję se ździebko” świadczy o stylizacji:
a) składniowej
b) fleksyjnej
c) leksykalnej
d) fonetycznej
Rozwiązanie

Antek nazywa judaszem i skąpcem:
a) kowala
b) wójta
c) ojca
d) młynarza
Rozwiązanie

Jagna, gdy wychodzi za Borynę ma:
a) 22 lata
b) 24 lata
c) 20 lat
d) 19 lat
Rozwiązanie

Boryna przepisuje ukochanej:
a) dziesięć morgów
b) dwa morgi
c) cztery morgi
d) sześć morgów
Rozwiązanie

„Bróg” to:
a) miara zboża
b) narzędzie rolnicze
c) stóg siana
d) pora siewów
Rozwiązanie

Wyraz „paskudnik” jest dowodem na obecność stylizacji:
a) leksykalnej
b) młodopolskiej
c) składniowej
d) fleksyjnej
Rozwiązanie

Reymont był piątym dzieckiem Józefa wiejskiego:
a) organisty
b) kowala
c) nauczyciela
d) karczmarza
Rozwiązanie

Tagi:
• Cechy epopei na przykładzie Chłopów Reymonta • Cechy epopei w Chłopach • Impresjoniz w Chłopach • Naturalizm w Chłopach • Reymont biografia