Chłopi
      Chłopi | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Ostatni rozdział czterotomowej powieści Reymonta nosi tytuł:
a) Zima
b) Jesień
c) Wiosna
d) Lato
Rozwiązanie

Powieści młodopolskiej nie cechuje, poza zastosowaniem metody realistycznej i naturalistycznej, wprowadzenie takich kategorii, jak:
a) impresjonizm
b) symbolizm
c) dekadentyzm
d) emocjonalność opisu
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Antek na Wilczych Dołach stanął w obronie pobitego przez borowego:
a) ojca
b) Mateusza
c) wójta
d) kowala
Rozwiązanie

Żona Antka znajduje mu posadę w:
a) młynie
b) lesie
c) karczmie
d) tartaku
Rozwiązanie

Boryna przepisuje ukochanej:
a) cztery morgi
b) dwa morgi
c) dziesięć morgów
d) sześć morgów
Rozwiązanie

Wielostronny konflikt mieszkańców Lipiec z dworem, zapoczątkowała decyzja dziedzica o:
a) sprzedaży młyna
b) odebraniu ziemi za długi
c) zamknięciu tartaku
d) wyrębie lasu
Rozwiązanie

W Lipcach było:
a) ponad siedemdziesiąt chałup
b) ponad pięćdziesiąt chałup
c) ponad sześćdziesiąt chałup
d) ponad czterdzieści chałup
Rozwiązanie

Huczne wesele Jagny i Macieja Borynów trwało:
a) tydzień
b) 1 dzień
c) 3 dni
d) 2 dni
Rozwiązanie

Z pogorzeliska przy stodole Boryny wyjęto kawałek szmaty, w której ludzie rozpoznali:
a) zapaskę Jagusi
b) czapkę wójta
c) szalik Jasia
d) koszulę Antka
Rozwiązanie

Podlesie mieli kupić:
a) Ormianie
b) zruszczeni Polacy
c) Cyganie
d) niemieccy Żydzi
Rozwiązanie


Stary Boryna ukrył pieniądze w zbożu:
a) w oborze
b) w sieni
c) w komorze
d) na strychu
Rozwiązanie

Wyrażenie: „Oczy swoje mam i miarkuję se ździebko” świadczy o stylizacji:
a) fonetycznej
b) leksykalnej
c) składniowej
d) fleksyjnej
Rozwiązanie

Do cech powieści modernistycznej nie należy:
a) zaburzenie proporcji między wątkami
b) luźna kompozycja
c) metaforyka oniryczna
d) synkretyzm stylistyczny
Rozwiązanie

Pies Borynów to:
a) Burek
b) Bąbel
c) Łapa
d) Azor
Rozwiązanie

Autor „Chłopów” zmienił nazwisko by:
a) uchodzić za obcokrajowaca
b) powrócić do tradycyjnego brzmienia nazwiska
c) przestać się utożsamiać z apodyktycznym i surowym ojcem
d) jego nazwisko brzmiało bardziej „światowo”
Rozwiązanie

Agata opuszcza Lipce, wyruszając na żebry:
a) zimą
b) jesienią
c) latem
d) wiosna
Rozwiązanie

Tajemniczym złodziejem w chacie Boryny był:
a) Kuba
b) Pietrek
c) Antek
d) kowal
Rozwiązanie

Jaś, w którym kocha się Jagna to syn:
a) organisty
b) młynarza
c) wójta
d) kowala
Rozwiązanie

W powieści Chłopi Władysława Stanisława Reymonta, według Kazimierza Wyki występuje trzech narratorów, wśród nich brak:
a) realistycznego obserwatora
b) lirycznego mieszkańca Lipiec
c) młodopolskiego stylizatora
d) wiejskiego gaduły
Rozwiązanie

Reymont zmarł 5 grudnia 1925 roku:
a) dwa lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
b) trzy lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
c) cztery lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
d) rok po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Trzeciemu synowi Antka i Hanki nadano imię:
a) Roch
b) Kuba
c) Witek
d) Maciej
Rozwiązanie

Wiadomości od Antka z więzienia przekazywał Hance:
a) kowal
b) Roch
c) wójt
d) młynarz
Rozwiązanie

Mieszkańy Lipiec związali Jagusię i wrzucili ją:
a) na wóz z gnojem
b) do lasu
c) na taczkę
d) do stawu
Rozwiązanie

Gdy zaczyna się powieść ksiądz spaceruje po polach, na których trwają:
a) żniwa
b) wykopki
c) sianokosy
d) zasiewy
Rozwiązanie

Impresjonizm widoczny jest głównie w pisarskiej technice opisów:
a) prac polowych
b) przyrody
c) zwyczajów i obrzędów
d) wyglądu mieszkańców
Rozwiązanie

W słowach: „chodźta”, „ociec”, „mówili” przejawia się stylizacja:
a) składniowa
b) fonetyczna
c) leksykalna
d) fleksyjna
Rozwiązanie

Stanisław Władysław Rejment przyszedł na świat 7 maja 1867 roku we wsi Kobiele Wielkie niedaleko:
a) Częstochowy
b) Skierniewic
c) Piotrkowa
d) Kielc
Rozwiązanie

Pisanie powieści trwało:
a) siedem lat
b) jedenaście lat
c) dwa lata
d) pięć lat
Rozwiązanie

Wpływ gromady na jednostkę najbardziej widoczny jest na przykładzie:
a) Antka Boryny
b) Jagny
c) Hanki
d) Kuby
Rozwiązanie

Historia opowiedziana przez Rocha o odkupieniu winy i przebaczeniu traktowała o:
a) leniwym koniu
b) królach
c) górach
d) wojnach
Rozwiązanie

Hanka wpłaciła za Antka kaucję w wysokości:
a) 500 rubli
b) 100 rubli
c) 1000 rubli
d) 200 rubli
Rozwiązanie

Tereska pracowała jako pomoc w domu:
a) wójtów
b) organistów
c) Borynów
d) kowala
Rozwiązanie

Przy obieraniu kapusty Rocho opowiada historię:
a) o psie Pana Jezusa
b) o miłosierdziu Pana Jezusa
c) o zmartwychwstaniu Pana Jezusa
d) o niewiernym uczniu Pana Jezusa
Rozwiązanie

Dominikowa z synami i Jagną poszli w towarzystwie wójta i sołtysa na zmówiny do:
a) kościoła
b) karczmy
c) domu Boryny
d) domu sołtysa
Rozwiązanie

Reymont był piątym dzieckiem Józefa wiejskiego:
a) karczmarza
b) organisty
c) nauczyciela
d) kowala
Rozwiązanie

Maciej Boryna był właścicielem:
a) 15 morgów
b) 20 morgów
c) 32 morgów
d) 50 morgów
Rozwiązanie

Kuba Socha umarł postrzelony w nogę przez:
a) dziedzica
b) kłusownika
c) myśliwego
d) borowego
Rozwiązanie

W dzień odpustu na świętego Piotra i Pawła:
a) niemieccy Żydzi wyprowadzali się z Podlesia
b) ksiądz ogłosił pierwsze zapowiedzi ślubu Szymka i Nastusi
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) Hanka zobaczyła pod kościołem żebrzącego ojca
Rozwiązanie

Hanka dała Nastusi prosiaka na prośbę Józki chorej na:
a) świnkę
b) ospę
c) gruźlicę
d) zapalenie płuc
Rozwiązanie

Kuba zanosił proboszczowi:
a) złowione ryby
b) upolowane kuropatwy
c) zebrane grzyby
d) ustrzelone kaczki
Rozwiązanie

„Bróg” to:
a) stóg siana
b) narzędzie rolnicze
c) miara zboża
d) pora siewów
Rozwiązanie

Do cech „Chłopów” świadczących o tym, ze mamy do czynienia z epopeją nie należy:
a) dramatyczność dialogów
b) obiektywność opisu
c) epizodyczność fabuły
d) bohater zbiorowy
Rozwiązanie

Roch przybył do Lipiec, by uczyć mieszkańców wsi i opowiadać im historie będące metaforą:
a) boskiego miłosierdzia
b) sądu bożego
c) odkupienia i zmartwychwstania
d) gniewu pańskiego
Rozwiązanie

Rytmu życia mieszkańców Lipiec nie wyznaczają:
a) prace rolnicze
b) poranki i wieczory
c) święta i obrzędy
d) rocznice urodzin bohaterów
Rozwiązanie

Wójt zostaje aresztowany z powodu:
a) braku pieniędzy w gminnej kasie
b) defraudacji pieniędzy ze sprzedaży lasu
c) romansu z Jagną
d) niemoralnego prowadzenia się
Rozwiązanie

Wyraz „paskudnik” jest dowodem na obecność stylizacji:
a) leksykalnej
b) fleksyjnej
c) składniowej
d) młodopolskiej
Rozwiązanie

Przykładem odwołania się do symboli jest m.in.:
a) bitwa o las
b) scena wesela Boryny
c) scena śmierci Macieja Boryny
d) opowieść Rocha
Rozwiązanie

W opisach przeżyć bohaterów oraz w wyglądzie natury ujawnia się:
a) Wiejski gaduła
b) Realistyczny obserwator
c) Młodopolski stylizator
d) Modernistyczny opowiadacz
Rozwiązanie

Jagna, gdy wychodzi za Borynę ma:
a) 20 lat
b) 22 lata
c) 24 lata
d) 19 lat
Rozwiązanie

Do problematyki psychologiczno-egzystencjalnej nie należy:
a) wpływ gromady na jednostkę
b) konflikt pokoleń
c) nieuchronność przemijania
d) zjednoczeniowa i patriotyczna – siła gromady
Rozwiązanie

Jagustynka jest powieściowym przykładem:
a) wdowy po zamożnym chłopie
b) żebraczki
c) komornicy
d) dziedziczki
Rozwiązanie

Antek planował uciec do:
a) Australii
b) Prus
c) Kanady
d) Ameryki
Rozwiązanie

Maciej Boryna na targu ofiarował Jagnie:
a) chustkę i wstążkę
b) drożdżowego rogala
c) korale
d) plisowaną spódnicę
Rozwiązanie

Parafianie z Lipiec udali się na pielgrzymkę:
a) do Niepokalanowa
b) do Częstochowy
c) do Rzymu
d) do Wilna
Rozwiązanie

Ojciec autora "Chłopów" oddał go na ucznia do:
a) krawca
b) szewca
c) kowala
d) młynarza
Rozwiązanie

Antek protestował przeciw:
a) wywiezieniu Jagny
b) sprzedaży lasu Żydom
c) wysokim podatkom
d) „ruskiej” szkole
Rozwiązanie

Na kartach Chłopów poznajemy około:
a) pięćdziesięciu postaci
b) stu dwudziestu postaci
c) dziewięćdziesięciu postaci
d) trzydziestu postaci
Rozwiązanie

Pierwsze dwa tomy epickiego dzieła (Jesień i Zima) jako książka ukazały się w:
a) 1906 roku
b) 1904 roku
c) 1902 roku
d) 1900 roku
Rozwiązanie

Zaczynając lekturę, czytamy o wydarzeniach rozgrywających się:
a) w sierpniu
b) we wrześniu
c) w listopadzie
d) w październiku
Rozwiązanie

Lipce leżały w gminie:
a) Tymów
b) Janów
c) Janowo
d) Nieszporów
Rozwiązanie

Właściwa akcja toczy się w czasie:
a) dziesięciu miesięcy
b) dwunastu miesięcy
c) sześciu miesięcy
d) ośmiu miesięcy
Rozwiązanie

Antek nazywa judaszem i skąpcem:
a) kowala
b) ojca
c) młynarza
d) wójta
Rozwiązanie

Kiedy Maciej Boryna zauważył zmianę w zachowaniu Hanki, ta odpowiedziała, że zawdzięcza wszystko:
a) sobie
b) niewdzięczności ludzi
c) posagowi
d) biedzie
Rozwiązanie

Pietrek grywał na:
a) skrzypkach
b) harmonii
c) organkach
d) harmonijce
Rozwiązanie

Informacji o zmarłym Kubie poszukiwał brat dziedzica:
a) Zbigniew
b) Jacek
c) Andrzej
d) Benedykt
Rozwiązanie

Borynowa krowa padła wskutek działań:
a) kowala
b) dziedzica
c) młynarza
d) borowego
Rozwiązanie

Naturalizm obecny jest we fragmentach:
a) przedstawiających następstwo pór roku
b) opisujących lipiecką przyrodę
c) opisujących hierarchię wiejską
d) opisujących życie mieszkańców Lipiec
Rozwiązanie

Tagi:
• Cechy epopei na przykładzie Chłopów Reymonta • Cechy epopei w Chłopach • Impresjoniz w Chłopach • Naturalizm w Chłopach • Reymont biografia