Chłopi
      Chłopi | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Parafianie z Lipiec udali się na pielgrzymkę:
a) do Rzymu
b) do Niepokalanowa
c) do Wilna
d) do Częstochowy
Rozwiązanie

Antek na Wilczych Dołach stanął w obronie pobitego przez borowego:
a) Mateusza
b) ojca
c) wójta
d) kowala
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Tereska pracowała jako pomoc w domu:
a) organistów
b) wójtów
c) Borynów
d) kowala
Rozwiązanie

Jagustynka jest powieściowym przykładem:
a) żebraczki
b) wdowy po zamożnym chłopie
c) dziedziczki
d) komornicy
Rozwiązanie

Autor „Chłopów” zmienił nazwisko by:
a) powrócić do tradycyjnego brzmienia nazwiska
b) przestać się utożsamiać z apodyktycznym i surowym ojcem
c) uchodzić za obcokrajowaca
d) jego nazwisko brzmiało bardziej „światowo”
Rozwiązanie

W opisach przeżyć bohaterów oraz w wyglądzie natury ujawnia się:
a) Młodopolski stylizator
b) Realistyczny obserwator
c) Wiejski gaduła
d) Modernistyczny opowiadacz
Rozwiązanie

Mieszkańy Lipiec związali Jagusię i wrzucili ją:
a) na taczkę
b) na wóz z gnojem
c) do lasu
d) do stawu
Rozwiązanie

Boryna przepisuje ukochanej:
a) dziesięć morgów
b) sześć morgów
c) dwa morgi
d) cztery morgi
Rozwiązanie

Do cech „Chłopów” świadczących o tym, ze mamy do czynienia z epopeją nie należy:
a) dramatyczność dialogów
b) epizodyczność fabuły
c) bohater zbiorowy
d) obiektywność opisu
Rozwiązanie

Pietrek grywał na:
a) harmonijce
b) organkach
c) skrzypkach
d) harmonii
Rozwiązanie


Impresjonizm widoczny jest głównie w pisarskiej technice opisów:
a) prac polowych
b) wyglądu mieszkańców
c) zwyczajów i obrzędów
d) przyrody
Rozwiązanie

W powieści Chłopi Władysława Stanisława Reymonta, według Kazimierza Wyki występuje trzech narratorów, wśród nich brak:
a) młodopolskiego stylizatora
b) lirycznego mieszkańca Lipiec
c) wiejskiego gaduły
d) realistycznego obserwatora
Rozwiązanie

Wielostronny konflikt mieszkańców Lipiec z dworem, zapoczątkowała decyzja dziedzica o:
a) zamknięciu tartaku
b) sprzedaży młyna
c) wyrębie lasu
d) odebraniu ziemi za długi
Rozwiązanie

Naturalizm obecny jest we fragmentach:
a) opisujących lipiecką przyrodę
b) przedstawiających następstwo pór roku
c) opisujących hierarchię wiejską
d) opisujących życie mieszkańców Lipiec
Rozwiązanie

Podlesie mieli kupić:
a) zruszczeni Polacy
b) Cyganie
c) Ormianie
d) niemieccy Żydzi
Rozwiązanie

W Lipcach było:
a) ponad pięćdziesiąt chałup
b) ponad siedemdziesiąt chałup
c) ponad sześćdziesiąt chałup
d) ponad czterdzieści chałup
Rozwiązanie

„Bróg” to:
a) pora siewów
b) miara zboża
c) narzędzie rolnicze
d) stóg siana
Rozwiązanie

Zaczynając lekturę, czytamy o wydarzeniach rozgrywających się:
a) w październiku
b) w listopadzie
c) w sierpniu
d) we wrześniu
Rozwiązanie

Huczne wesele Jagny i Macieja Borynów trwało:
a) tydzień
b) 1 dzień
c) 3 dni
d) 2 dni
Rozwiązanie

Antek nazywa judaszem i skąpcem:
a) młynarza
b) ojca
c) wójta
d) kowala
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Pierwsze dwa tomy epickiego dzieła (Jesień i Zima) jako książka ukazały się w:
a) 1902 roku
b) 1906 roku
c) 1904 roku
d) 1900 roku
Rozwiązanie

Wpływ gromady na jednostkę najbardziej widoczny jest na przykładzie:
a) Antka Boryny
b) Hanki
c) Kuby
d) Jagny
Rozwiązanie

Maciej Boryna na targu ofiarował Jagnie:
a) korale
b) drożdżowego rogala
c) plisowaną spódnicę
d) chustkę i wstążkę
Rozwiązanie

Lipce leżały w gminie:
a) Tymów
b) Nieszporów
c) Janów
d) Janowo
Rozwiązanie

Do cech powieści modernistycznej nie należy:
a) synkretyzm stylistyczny
b) luźna kompozycja
c) metaforyka oniryczna
d) zaburzenie proporcji między wątkami
Rozwiązanie

Stary Boryna ukrył pieniądze w zbożu:
a) w komorze
b) w sieni
c) na strychu
d) w oborze
Rozwiązanie

Żona Antka znajduje mu posadę w:
a) tartaku
b) młynie
c) karczmie
d) lesie
Rozwiązanie

Gdy zaczyna się powieść ksiądz spaceruje po polach, na których trwają:
a) zasiewy
b) sianokosy
c) żniwa
d) wykopki
Rozwiązanie

Kuba zanosił proboszczowi:
a) zebrane grzyby
b) złowione ryby
c) upolowane kuropatwy
d) ustrzelone kaczki
Rozwiązanie

Ojciec autora "Chłopów" oddał go na ucznia do:
a) krawca
b) kowala
c) szewca
d) młynarza
Rozwiązanie

Pies Borynów to:
a) Łapa
b) Burek
c) Azor
d) Bąbel
Rozwiązanie

Przy obieraniu kapusty Rocho opowiada historię:
a) o miłosierdziu Pana Jezusa
b) o zmartwychwstaniu Pana Jezusa
c) o niewiernym uczniu Pana Jezusa
d) o psie Pana Jezusa
Rozwiązanie

Informacji o zmarłym Kubie poszukiwał brat dziedzica:
a) Jacek
b) Zbigniew
c) Andrzej
d) Benedykt
Rozwiązanie

Wójt zostaje aresztowany z powodu:
a) niemoralnego prowadzenia się
b) romansu z Jagną
c) braku pieniędzy w gminnej kasie
d) defraudacji pieniędzy ze sprzedaży lasu
Rozwiązanie

W dzień odpustu na świętego Piotra i Pawła:
a) niemieccy Żydzi wyprowadzali się z Podlesia
b) ksiądz ogłosił pierwsze zapowiedzi ślubu Szymka i Nastusi
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) Hanka zobaczyła pod kościołem żebrzącego ojca
Rozwiązanie

Ostatni rozdział czterotomowej powieści Reymonta nosi tytuł:
a) Zima
b) Wiosna
c) Lato
d) Jesień
Rozwiązanie

Przykładem odwołania się do symboli jest m.in.:
a) scena wesela Boryny
b) scena śmierci Macieja Boryny
c) bitwa o las
d) opowieść Rocha
Rozwiązanie

Maciej Boryna był właścicielem:
a) 20 morgów
b) 32 morgów
c) 50 morgów
d) 15 morgów
Rozwiązanie

W słowach: „chodźta”, „ociec”, „mówili” przejawia się stylizacja:
a) składniowa
b) fonetyczna
c) leksykalna
d) fleksyjna
Rozwiązanie

Agata opuszcza Lipce, wyruszając na żebry:
a) latem
b) wiosna
c) zimą
d) jesienią
Rozwiązanie

Trzeciemu synowi Antka i Hanki nadano imię:
a) Kuba
b) Witek
c) Maciej
d) Roch
Rozwiązanie

Borynowa krowa padła wskutek działań:
a) kowala
b) młynarza
c) borowego
d) dziedzica
Rozwiązanie

Wiadomości od Antka z więzienia przekazywał Hance:
a) Roch
b) kowal
c) młynarz
d) wójt
Rozwiązanie

Reymont zmarł 5 grudnia 1925 roku:
a) rok po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
b) dwa lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
c) cztery lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
d) trzy lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
Rozwiązanie

Wyrażenie: „Oczy swoje mam i miarkuję se ździebko” świadczy o stylizacji:
a) leksykalnej
b) fonetycznej
c) składniowej
d) fleksyjnej
Rozwiązanie

Stanisław Władysław Rejment przyszedł na świat 7 maja 1867 roku we wsi Kobiele Wielkie niedaleko:
a) Skierniewic
b) Piotrkowa
c) Kielc
d) Częstochowy
Rozwiązanie

Dominikowa z synami i Jagną poszli w towarzystwie wójta i sołtysa na zmówiny do:
a) karczmy
b) domu sołtysa
c) kościoła
d) domu Boryny
Rozwiązanie

Antek planował uciec do:
a) Kanady
b) Prus
c) Ameryki
d) Australii
Rozwiązanie

Z pogorzeliska przy stodole Boryny wyjęto kawałek szmaty, w której ludzie rozpoznali:
a) zapaskę Jagusi
b) koszulę Antka
c) szalik Jasia
d) czapkę wójta
Rozwiązanie

Reymont był piątym dzieckiem Józefa wiejskiego:
a) karczmarza
b) organisty
c) kowala
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Historia opowiedziana przez Rocha o odkupieniu winy i przebaczeniu traktowała o:
a) leniwym koniu
b) królach
c) górach
d) wojnach
Rozwiązanie

Hanka dała Nastusi prosiaka na prośbę Józki chorej na:
a) zapalenie płuc
b) gruźlicę
c) świnkę
d) ospę
Rozwiązanie

Antek protestował przeciw:
a) wywiezieniu Jagny
b) sprzedaży lasu Żydom
c) wysokim podatkom
d) „ruskiej” szkole
Rozwiązanie

Na kartach Chłopów poznajemy około:
a) pięćdziesięciu postaci
b) dziewięćdziesięciu postaci
c) stu dwudziestu postaci
d) trzydziestu postaci
Rozwiązanie

Kuba Socha umarł postrzelony w nogę przez:
a) borowego
b) myśliwego
c) dziedzica
d) kłusownika
Rozwiązanie

Roch przybył do Lipiec, by uczyć mieszkańców wsi i opowiadać im historie będące metaforą:
a) odkupienia i zmartwychwstania
b) boskiego miłosierdzia
c) sądu bożego
d) gniewu pańskiego
Rozwiązanie

Do problematyki psychologiczno-egzystencjalnej nie należy:
a) zjednoczeniowa i patriotyczna – siła gromady
b) konflikt pokoleń
c) nieuchronność przemijania
d) wpływ gromady na jednostkę
Rozwiązanie

Jaś, w którym kocha się Jagna to syn:
a) wójta
b) kowala
c) młynarza
d) organisty
Rozwiązanie

Rytmu życia mieszkańców Lipiec nie wyznaczają:
a) prace rolnicze
b) rocznice urodzin bohaterów
c) święta i obrzędy
d) poranki i wieczory
Rozwiązanie

Właściwa akcja toczy się w czasie:
a) dziesięciu miesięcy
b) sześciu miesięcy
c) dwunastu miesięcy
d) ośmiu miesięcy
Rozwiązanie

Jagna, gdy wychodzi za Borynę ma:
a) 20 lat
b) 22 lata
c) 19 lat
d) 24 lata
Rozwiązanie

Hanka wpłaciła za Antka kaucję w wysokości:
a) 100 rubli
b) 200 rubli
c) 1000 rubli
d) 500 rubli
Rozwiązanie

Pisanie powieści trwało:
a) jedenaście lat
b) siedem lat
c) pięć lat
d) dwa lata
Rozwiązanie

Tajemniczym złodziejem w chacie Boryny był:
a) kowal
b) Pietrek
c) Kuba
d) Antek
Rozwiązanie

Powieści młodopolskiej nie cechuje, poza zastosowaniem metody realistycznej i naturalistycznej, wprowadzenie takich kategorii, jak:
a) emocjonalność opisu
b) impresjonizm
c) dekadentyzm
d) symbolizm
Rozwiązanie

Wyraz „paskudnik” jest dowodem na obecność stylizacji:
a) młodopolskiej
b) leksykalnej
c) składniowej
d) fleksyjnej
Rozwiązanie

Kiedy Maciej Boryna zauważył zmianę w zachowaniu Hanki, ta odpowiedziała, że zawdzięcza wszystko:
a) posagowi
b) sobie
c) niewdzięczności ludzi
d) biedzie
Rozwiązanie

Tagi:
• Cechy epopei na przykładzie Chłopów Reymonta • Cechy epopei w Chłopach • Impresjoniz w Chłopach • Naturalizm w Chłopach • Reymont biografia