Chłopi | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Informacji o zmarłym Kubie poszukiwał brat dziedzica:
a) Andrzej
b) Jacek
c) Benedykt
d) Zbigniew
Rozwiązanie

Jagna, gdy wychodzi za Borynę ma:
a) 20 lat
b) 24 lata
c) 22 lata
d) 19 lat
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Kuba zanosił proboszczowi:
a) zebrane grzyby
b) złowione ryby
c) upolowane kuropatwy
d) ustrzelone kaczki
Rozwiązanie

Reymont zmarł 5 grudnia 1925 roku:
a) dwa lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
b) rok po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
c) cztery lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
d) trzy lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
Rozwiązanie

Stanisław Władysław Rejment przyszedł na świat 7 maja 1867 roku we wsi Kobiele Wielkie niedaleko:
a) Kielc
b) Piotrkowa
c) Skierniewic
d) Częstochowy
Rozwiązanie

Antek protestował przeciw:
a) wysokim podatkom
b) „ruskiej” szkole
c) sprzedaży lasu Żydom
d) wywiezieniu Jagny
Rozwiązanie

Wpływ gromady na jednostkę najbardziej widoczny jest na przykładzie:
a) Antka Boryny
b) Hanki
c) Jagny
d) Kuby
Rozwiązanie

Parafianie z Lipiec udali się na pielgrzymkę:
a) do Częstochowy
b) do Rzymu
c) do Niepokalanowa
d) do Wilna
Rozwiązanie

Historia opowiedziana przez Rocha o odkupieniu winy i przebaczeniu traktowała o:
a) królach
b) górach
c) wojnach
d) leniwym koniu
Rozwiązanie

Hanka dała Nastusi prosiaka na prośbę Józki chorej na:
a) gruźlicę
b) zapalenie płuc
c) świnkę
d) ospę
Rozwiązanie


W słowach: „chodźta”, „ociec”, „mówili” przejawia się stylizacja:
a) fleksyjna
b) leksykalna
c) fonetyczna
d) składniowa
Rozwiązanie

Gdy zaczyna się powieść ksiądz spaceruje po polach, na których trwają:
a) wykopki
b) zasiewy
c) żniwa
d) sianokosy
Rozwiązanie

Właściwa akcja toczy się w czasie:
a) sześciu miesięcy
b) ośmiu miesięcy
c) dziesięciu miesięcy
d) dwunastu miesięcy
Rozwiązanie

Reymont był piątym dzieckiem Józefa wiejskiego:
a) kowala
b) nauczyciela
c) karczmarza
d) organisty
Rozwiązanie

Hanka wpłaciła za Antka kaucję w wysokości:
a) 500 rubli
b) 100 rubli
c) 200 rubli
d) 1000 rubli
Rozwiązanie

Pietrek grywał na:
a) organkach
b) harmonijce
c) skrzypkach
d) harmonii
Rozwiązanie

Stary Boryna ukrył pieniądze w zbożu:
a) na strychu
b) w oborze
c) w sieni
d) w komorze
Rozwiązanie

Borynowa krowa padła wskutek działań:
a) borowego
b) młynarza
c) kowala
d) dziedzica
Rozwiązanie

Zaczynając lekturę, czytamy o wydarzeniach rozgrywających się:
a) w sierpniu
b) w październiku
c) w listopadzie
d) we wrześniu
Rozwiązanie

Maciej Boryna na targu ofiarował Jagnie:
a) plisowaną spódnicę
b) drożdżowego rogala
c) korale
d) chustkę i wstążkę
Rozwiązanie


Antek na Wilczych Dołach stanął w obronie pobitego przez borowego:
a) wójta
b) kowala
c) Mateusza
d) ojca
Rozwiązanie

Dominikowa z synami i Jagną poszli w towarzystwie wójta i sołtysa na zmówiny do:
a) karczmy
b) domu sołtysa
c) kościoła
d) domu Boryny
Rozwiązanie

Wójt zostaje aresztowany z powodu:
a) niemoralnego prowadzenia się
b) romansu z Jagną
c) defraudacji pieniędzy ze sprzedaży lasu
d) braku pieniędzy w gminnej kasie
Rozwiązanie

Ojciec autora "Chłopów" oddał go na ucznia do:
a) szewca
b) młynarza
c) krawca
d) kowala
Rozwiązanie

Antek planował uciec do:
a) Ameryki
b) Australii
c) Kanady
d) Prus
Rozwiązanie

Przy obieraniu kapusty Rocho opowiada historię:
a) o zmartwychwstaniu Pana Jezusa
b) o miłosierdziu Pana Jezusa
c) o psie Pana Jezusa
d) o niewiernym uczniu Pana Jezusa
Rozwiązanie

Maciej Boryna był właścicielem:
a) 20 morgów
b) 15 morgów
c) 32 morgów
d) 50 morgów
Rozwiązanie

Wiadomości od Antka z więzienia przekazywał Hance:
a) młynarz
b) wójt
c) kowal
d) Roch
Rozwiązanie

Żona Antka znajduje mu posadę w:
a) karczmie
b) tartaku
c) młynie
d) lesie
Rozwiązanie

Do problematyki psychologiczno-egzystencjalnej nie należy:
a) zjednoczeniowa i patriotyczna – siła gromady
b) wpływ gromady na jednostkę
c) nieuchronność przemijania
d) konflikt pokoleń
Rozwiązanie

Ostatni rozdział czterotomowej powieści Reymonta nosi tytuł:
a) Wiosna
b) Jesień
c) Zima
d) Lato
Rozwiązanie

Podlesie mieli kupić:
a) niemieccy Żydzi
b) Ormianie
c) zruszczeni Polacy
d) Cyganie
Rozwiązanie

Kuba Socha umarł postrzelony w nogę przez:
a) myśliwego
b) borowego
c) dziedzica
d) kłusownika
Rozwiązanie

Agata opuszcza Lipce, wyruszając na żebry:
a) zimą
b) jesienią
c) wiosna
d) latem
Rozwiązanie

W Lipcach było:
a) ponad pięćdziesiąt chałup
b) ponad siedemdziesiąt chałup
c) ponad czterdzieści chałup
d) ponad sześćdziesiąt chałup
Rozwiązanie

Tajemniczym złodziejem w chacie Boryny był:
a) Antek
b) Kuba
c) kowal
d) Pietrek
Rozwiązanie

Do cech powieści modernistycznej nie należy:
a) metaforyka oniryczna
b) synkretyzm stylistyczny
c) luźna kompozycja
d) zaburzenie proporcji między wątkami
Rozwiązanie

Huczne wesele Jagny i Macieja Borynów trwało:
a) 2 dni
b) tydzień
c) 1 dzień
d) 3 dni
Rozwiązanie

Boryna przepisuje ukochanej:
a) dziesięć morgów
b) cztery morgi
c) dwa morgi
d) sześć morgów
Rozwiązanie

Jagustynka jest powieściowym przykładem:
a) komornicy
b) wdowy po zamożnym chłopie
c) żebraczki
d) dziedziczki
Rozwiązanie

Pierwsze dwa tomy epickiego dzieła (Jesień i Zima) jako książka ukazały się w:
a) 1904 roku
b) 1902 roku
c) 1906 roku
d) 1900 roku
Rozwiązanie

Impresjonizm widoczny jest głównie w pisarskiej technice opisów:
a) zwyczajów i obrzędów
b) prac polowych
c) przyrody
d) wyglądu mieszkańców
Rozwiązanie

Pies Borynów to:
a) Bąbel
b) Burek
c) Azor
d) Łapa
Rozwiązanie

Autor „Chłopów” zmienił nazwisko by:
a) jego nazwisko brzmiało bardziej „światowo”
b) przestać się utożsamiać z apodyktycznym i surowym ojcem
c) powrócić do tradycyjnego brzmienia nazwiska
d) uchodzić za obcokrajowaca
Rozwiązanie

Tereska pracowała jako pomoc w domu:
a) organistów
b) kowala
c) wójtów
d) Borynów
Rozwiązanie

Rytmu życia mieszkańców Lipiec nie wyznaczają:
a) rocznice urodzin bohaterów
b) prace rolnicze
c) poranki i wieczory
d) święta i obrzędy
Rozwiązanie

Kiedy Maciej Boryna zauważył zmianę w zachowaniu Hanki, ta odpowiedziała, że zawdzięcza wszystko:
a) niewdzięczności ludzi
b) sobie
c) posagowi
d) biedzie
Rozwiązanie

„Bróg” to:
a) narzędzie rolnicze
b) stóg siana
c) miara zboża
d) pora siewów
Rozwiązanie

Antek nazywa judaszem i skąpcem:
a) kowala
b) młynarza
c) ojca
d) wójta
Rozwiązanie

Wyraz „paskudnik” jest dowodem na obecność stylizacji:
a) fleksyjnej
b) młodopolskiej
c) leksykalnej
d) składniowej
Rozwiązanie

Pisanie powieści trwało:
a) jedenaście lat
b) dwa lata
c) siedem lat
d) pięć lat
Rozwiązanie

Naturalizm obecny jest we fragmentach:
a) przedstawiających następstwo pór roku
b) opisujących lipiecką przyrodę
c) opisujących życie mieszkańców Lipiec
d) opisujących hierarchię wiejską
Rozwiązanie

Lipce leżały w gminie:
a) Tymów
b) Nieszporów
c) Janów
d) Janowo
Rozwiązanie

Na kartach Chłopów poznajemy około:
a) dziewięćdziesięciu postaci
b) pięćdziesięciu postaci
c) trzydziestu postaci
d) stu dwudziestu postaci
Rozwiązanie

Przykładem odwołania się do symboli jest m.in.:
a) scena wesela Boryny
b) opowieść Rocha
c) bitwa o las
d) scena śmierci Macieja Boryny
Rozwiązanie

Powieści młodopolskiej nie cechuje, poza zastosowaniem metody realistycznej i naturalistycznej, wprowadzenie takich kategorii, jak:
a) dekadentyzm
b) emocjonalność opisu
c) impresjonizm
d) symbolizm
Rozwiązanie

Roch przybył do Lipiec, by uczyć mieszkańców wsi i opowiadać im historie będące metaforą:
a) boskiego miłosierdzia
b) gniewu pańskiego
c) odkupienia i zmartwychwstania
d) sądu bożego
Rozwiązanie

Mieszkańy Lipiec związali Jagusię i wrzucili ją:
a) do lasu
b) do stawu
c) na wóz z gnojem
d) na taczkę
Rozwiązanie

W dzień odpustu na świętego Piotra i Pawła:
a) Hanka zobaczyła pod kościołem żebrzącego ojca
b) niemieccy Żydzi wyprowadzali się z Podlesia
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) ksiądz ogłosił pierwsze zapowiedzi ślubu Szymka i Nastusi
Rozwiązanie

W powieści Chłopi Władysława Stanisława Reymonta, według Kazimierza Wyki występuje trzech narratorów, wśród nich brak:
a) lirycznego mieszkańca Lipiec
b) realistycznego obserwatora
c) młodopolskiego stylizatora
d) wiejskiego gaduły
Rozwiązanie

Z pogorzeliska przy stodole Boryny wyjęto kawałek szmaty, w której ludzie rozpoznali:
a) szalik Jasia
b) zapaskę Jagusi
c) czapkę wójta
d) koszulę Antka
Rozwiązanie

Do cech „Chłopów” świadczących o tym, ze mamy do czynienia z epopeją nie należy:
a) epizodyczność fabuły
b) dramatyczność dialogów
c) obiektywność opisu
d) bohater zbiorowy
Rozwiązanie

W opisach przeżyć bohaterów oraz w wyglądzie natury ujawnia się:
a) Realistyczny obserwator
b) Modernistyczny opowiadacz
c) Wiejski gaduła
d) Młodopolski stylizator
Rozwiązanie

Jaś, w którym kocha się Jagna to syn:
a) organisty
b) wójta
c) młynarza
d) kowala
Rozwiązanie

Wyrażenie: „Oczy swoje mam i miarkuję se ździebko” świadczy o stylizacji:
a) fonetycznej
b) leksykalnej
c) składniowej
d) fleksyjnej
Rozwiązanie

Wielostronny konflikt mieszkańców Lipiec z dworem, zapoczątkowała decyzja dziedzica o:
a) odebraniu ziemi za długi
b) wyrębie lasu
c) zamknięciu tartaku
d) sprzedaży młyna
Rozwiązanie

Trzeciemu synowi Antka i Hanki nadano imię:
a) Kuba
b) Roch
c) Witek
d) Maciej
Rozwiązanie

Tagi:
• Cechy epopei na przykładzie Chłopów Reymonta • Cechy epopei w Chłopach • Impresjoniz w Chłopach • Naturalizm w Chłopach • Reymont biografia