Chłopi
      Chłopi | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Podlesie mieli kupić:
a) Cyganie
b) zruszczeni Polacy
c) niemieccy Żydzi
d) Ormianie
Rozwiązanie

Reymont był piątym dzieckiem Józefa wiejskiego:
a) nauczyciela
b) kowala
c) karczmarza
d) organisty
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Informacji o zmarłym Kubie poszukiwał brat dziedzica:
a) Jacek
b) Zbigniew
c) Andrzej
d) Benedykt
Rozwiązanie

Ojciec autora "Chłopów" oddał go na ucznia do:
a) szewca
b) krawca
c) młynarza
d) kowala
Rozwiązanie

Autor „Chłopów” zmienił nazwisko by:
a) uchodzić za obcokrajowaca
b) powrócić do tradycyjnego brzmienia nazwiska
c) przestać się utożsamiać z apodyktycznym i surowym ojcem
d) jego nazwisko brzmiało bardziej „światowo”
Rozwiązanie

Pisanie powieści trwało:
a) jedenaście lat
b) pięć lat
c) siedem lat
d) dwa lata
Rozwiązanie

Pietrek grywał na:
a) harmonii
b) harmonijce
c) skrzypkach
d) organkach
Rozwiązanie

Hanka wpłaciła za Antka kaucję w wysokości:
a) 1000 rubli
b) 100 rubli
c) 500 rubli
d) 200 rubli
Rozwiązanie

W opisach przeżyć bohaterów oraz w wyglądzie natury ujawnia się:
a) Modernistyczny opowiadacz
b) Wiejski gaduła
c) Młodopolski stylizator
d) Realistyczny obserwator
Rozwiązanie

Wpływ gromady na jednostkę najbardziej widoczny jest na przykładzie:
a) Antka Boryny
b) Jagny
c) Kuby
d) Hanki
Rozwiązanie


Przy obieraniu kapusty Rocho opowiada historię:
a) o niewiernym uczniu Pana Jezusa
b) o zmartwychwstaniu Pana Jezusa
c) o miłosierdziu Pana Jezusa
d) o psie Pana Jezusa
Rozwiązanie

Antek na Wilczych Dołach stanął w obronie pobitego przez borowego:
a) ojca
b) kowala
c) wójta
d) Mateusza
Rozwiązanie

Parafianie z Lipiec udali się na pielgrzymkę:
a) do Wilna
b) do Niepokalanowa
c) do Częstochowy
d) do Rzymu
Rozwiązanie

Pierwsze dwa tomy epickiego dzieła (Jesień i Zima) jako książka ukazały się w:
a) 1904 roku
b) 1900 roku
c) 1902 roku
d) 1906 roku
Rozwiązanie

Stanisław Władysław Rejment przyszedł na świat 7 maja 1867 roku we wsi Kobiele Wielkie niedaleko:
a) Kielc
b) Częstochowy
c) Piotrkowa
d) Skierniewic
Rozwiązanie

Trzeciemu synowi Antka i Hanki nadano imię:
a) Maciej
b) Roch
c) Kuba
d) Witek
Rozwiązanie

Do problematyki psychologiczno-egzystencjalnej nie należy:
a) zjednoczeniowa i patriotyczna – siła gromady
b) nieuchronność przemijania
c) konflikt pokoleń
d) wpływ gromady na jednostkę
Rozwiązanie

Boryna przepisuje ukochanej:
a) dwa morgi
b) sześć morgów
c) cztery morgi
d) dziesięć morgów
Rozwiązanie

Powieści młodopolskiej nie cechuje, poza zastosowaniem metody realistycznej i naturalistycznej, wprowadzenie takich kategorii, jak:
a) emocjonalność opisu
b) impresjonizm
c) dekadentyzm
d) symbolizm
Rozwiązanie

Antek protestował przeciw:
a) wywiezieniu Jagny
b) wysokim podatkom
c) „ruskiej” szkole
d) sprzedaży lasu Żydom
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Wyrażenie: „Oczy swoje mam i miarkuję se ździebko” świadczy o stylizacji:
a) fonetycznej
b) leksykalnej
c) składniowej
d) fleksyjnej
Rozwiązanie

Historia opowiedziana przez Rocha o odkupieniu winy i przebaczeniu traktowała o:
a) górach
b) wojnach
c) leniwym koniu
d) królach
Rozwiązanie

Kuba Socha umarł postrzelony w nogę przez:
a) borowego
b) kłusownika
c) dziedzica
d) myśliwego
Rozwiązanie

Na kartach Chłopów poznajemy około:
a) dziewięćdziesięciu postaci
b) stu dwudziestu postaci
c) trzydziestu postaci
d) pięćdziesięciu postaci
Rozwiązanie

Jaś, w którym kocha się Jagna to syn:
a) kowala
b) organisty
c) młynarza
d) wójta
Rozwiązanie

Wyraz „paskudnik” jest dowodem na obecność stylizacji:
a) składniowej
b) fleksyjnej
c) leksykalnej
d) młodopolskiej
Rozwiązanie

W powieści Chłopi Władysława Stanisława Reymonta, według Kazimierza Wyki występuje trzech narratorów, wśród nich brak:
a) młodopolskiego stylizatora
b) lirycznego mieszkańca Lipiec
c) wiejskiego gaduły
d) realistycznego obserwatora
Rozwiązanie

Tereska pracowała jako pomoc w domu:
a) wójtów
b) kowala
c) Borynów
d) organistów
Rozwiązanie

Maciej Boryna był właścicielem:
a) 20 morgów
b) 50 morgów
c) 32 morgów
d) 15 morgów
Rozwiązanie

Maciej Boryna na targu ofiarował Jagnie:
a) drożdżowego rogala
b) plisowaną spódnicę
c) chustkę i wstążkę
d) korale
Rozwiązanie

Ostatni rozdział czterotomowej powieści Reymonta nosi tytuł:
a) Jesień
b) Wiosna
c) Zima
d) Lato
Rozwiązanie

W słowach: „chodźta”, „ociec”, „mówili” przejawia się stylizacja:
a) składniowa
b) fonetyczna
c) fleksyjna
d) leksykalna
Rozwiązanie

Reymont zmarł 5 grudnia 1925 roku:
a) cztery lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
b) rok po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
c) trzy lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
d) dwa lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
Rozwiązanie

Borynowa krowa padła wskutek działań:
a) dziedzica
b) borowego
c) kowala
d) młynarza
Rozwiązanie

Huczne wesele Jagny i Macieja Borynów trwało:
a) tydzień
b) 1 dzień
c) 2 dni
d) 3 dni
Rozwiązanie

Agata opuszcza Lipce, wyruszając na żebry:
a) wiosna
b) zimą
c) latem
d) jesienią
Rozwiązanie

Impresjonizm widoczny jest głównie w pisarskiej technice opisów:
a) wyglądu mieszkańców
b) przyrody
c) prac polowych
d) zwyczajów i obrzędów
Rozwiązanie

Tajemniczym złodziejem w chacie Boryny był:
a) Pietrek
b) Kuba
c) kowal
d) Antek
Rozwiązanie

Dominikowa z synami i Jagną poszli w towarzystwie wójta i sołtysa na zmówiny do:
a) domu Boryny
b) domu sołtysa
c) kościoła
d) karczmy
Rozwiązanie

Jagna, gdy wychodzi za Borynę ma:
a) 20 lat
b) 24 lata
c) 19 lat
d) 22 lata
Rozwiązanie

Antek nazywa judaszem i skąpcem:
a) wójta
b) kowala
c) ojca
d) młynarza
Rozwiązanie

Lipce leżały w gminie:
a) Nieszporów
b) Tymów
c) Janów
d) Janowo
Rozwiązanie

W Lipcach było:
a) ponad pięćdziesiąt chałup
b) ponad siedemdziesiąt chałup
c) ponad sześćdziesiąt chałup
d) ponad czterdzieści chałup
Rozwiązanie

Jagustynka jest powieściowym przykładem:
a) żebraczki
b) wdowy po zamożnym chłopie
c) komornicy
d) dziedziczki
Rozwiązanie

Wielostronny konflikt mieszkańców Lipiec z dworem, zapoczątkowała decyzja dziedzica o:
a) sprzedaży młyna
b) wyrębie lasu
c) odebraniu ziemi za długi
d) zamknięciu tartaku
Rozwiązanie

Z pogorzeliska przy stodole Boryny wyjęto kawałek szmaty, w której ludzie rozpoznali:
a) czapkę wójta
b) koszulę Antka
c) zapaskę Jagusi
d) szalik Jasia
Rozwiązanie

Przykładem odwołania się do symboli jest m.in.:
a) opowieść Rocha
b) scena śmierci Macieja Boryny
c) bitwa o las
d) scena wesela Boryny
Rozwiązanie

„Bróg” to:
a) narzędzie rolnicze
b) pora siewów
c) stóg siana
d) miara zboża
Rozwiązanie

Wiadomości od Antka z więzienia przekazywał Hance:
a) wójt
b) kowal
c) młynarz
d) Roch
Rozwiązanie

Gdy zaczyna się powieść ksiądz spaceruje po polach, na których trwają:
a) sianokosy
b) zasiewy
c) żniwa
d) wykopki
Rozwiązanie

Kiedy Maciej Boryna zauważył zmianę w zachowaniu Hanki, ta odpowiedziała, że zawdzięcza wszystko:
a) posagowi
b) niewdzięczności ludzi
c) sobie
d) biedzie
Rozwiązanie

Wójt zostaje aresztowany z powodu:
a) niemoralnego prowadzenia się
b) braku pieniędzy w gminnej kasie
c) romansu z Jagną
d) defraudacji pieniędzy ze sprzedaży lasu
Rozwiązanie

Roch przybył do Lipiec, by uczyć mieszkańców wsi i opowiadać im historie będące metaforą:
a) gniewu pańskiego
b) boskiego miłosierdzia
c) odkupienia i zmartwychwstania
d) sądu bożego
Rozwiązanie

W dzień odpustu na świętego Piotra i Pawła:
a) ksiądz ogłosił pierwsze zapowiedzi ślubu Szymka i Nastusi
b) niemieccy Żydzi wyprowadzali się z Podlesia
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) Hanka zobaczyła pod kościołem żebrzącego ojca
Rozwiązanie

Kuba zanosił proboszczowi:
a) upolowane kuropatwy
b) ustrzelone kaczki
c) zebrane grzyby
d) złowione ryby
Rozwiązanie

Pies Borynów to:
a) Bąbel
b) Azor
c) Burek
d) Łapa
Rozwiązanie

Żona Antka znajduje mu posadę w:
a) tartaku
b) młynie
c) karczmie
d) lesie
Rozwiązanie

Antek planował uciec do:
a) Prus
b) Kanady
c) Australii
d) Ameryki
Rozwiązanie

Do cech powieści modernistycznej nie należy:
a) zaburzenie proporcji między wątkami
b) synkretyzm stylistyczny
c) metaforyka oniryczna
d) luźna kompozycja
Rozwiązanie

Naturalizm obecny jest we fragmentach:
a) opisujących hierarchię wiejską
b) przedstawiających następstwo pór roku
c) opisujących życie mieszkańców Lipiec
d) opisujących lipiecką przyrodę
Rozwiązanie

Do cech „Chłopów” świadczących o tym, ze mamy do czynienia z epopeją nie należy:
a) bohater zbiorowy
b) epizodyczność fabuły
c) dramatyczność dialogów
d) obiektywność opisu
Rozwiązanie

Rytmu życia mieszkańców Lipiec nie wyznaczają:
a) poranki i wieczory
b) rocznice urodzin bohaterów
c) święta i obrzędy
d) prace rolnicze
Rozwiązanie

Mieszkańy Lipiec związali Jagusię i wrzucili ją:
a) na wóz z gnojem
b) na taczkę
c) do lasu
d) do stawu
Rozwiązanie

Właściwa akcja toczy się w czasie:
a) sześciu miesięcy
b) dwunastu miesięcy
c) ośmiu miesięcy
d) dziesięciu miesięcy
Rozwiązanie

Zaczynając lekturę, czytamy o wydarzeniach rozgrywających się:
a) w listopadzie
b) w sierpniu
c) w październiku
d) we wrześniu
Rozwiązanie

Hanka dała Nastusi prosiaka na prośbę Józki chorej na:
a) gruźlicę
b) zapalenie płuc
c) ospę
d) świnkę
Rozwiązanie

Stary Boryna ukrył pieniądze w zbożu:
a) w sieni
b) na strychu
c) w oborze
d) w komorze
Rozwiązanie

Tagi:
• Cechy epopei na przykładzie Chłopów Reymonta • Cechy epopei w Chłopach • Impresjoniz w Chłopach • Naturalizm w Chłopach • Reymont biografia
Partner serwisu: