Chłopi
      Chłopi | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Wójt zostaje aresztowany z powodu:
a) romansu z Jagną
b) braku pieniędzy w gminnej kasie
c) defraudacji pieniędzy ze sprzedaży lasu
d) niemoralnego prowadzenia się
Rozwiązanie

Wpływ gromady na jednostkę najbardziej widoczny jest na przykładzie:
a) Jagny
b) Hanki
c) Kuby
d) Antka Boryny
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615
Tereska pracowała jako pomoc w domu:
a) organistów
b) kowala
c) Borynów
d) wójtów
Rozwiązanie

Jagustynka jest powieściowym przykładem:
a) komornicy
b) wdowy po zamożnym chłopie
c) dziedziczki
d) żebraczki
Rozwiązanie

Podlesie mieli kupić:
a) niemieccy Żydzi
b) zruszczeni Polacy
c) Cyganie
d) Ormianie
Rozwiązanie

Kuba zanosił proboszczowi:
a) ustrzelone kaczki
b) upolowane kuropatwy
c) zebrane grzyby
d) złowione ryby
Rozwiązanie

Pisanie powieści trwało:
a) pięć lat
b) dwa lata
c) jedenaście lat
d) siedem lat
Rozwiązanie

Tajemniczym złodziejem w chacie Boryny był:
a) Pietrek
b) Antek
c) kowal
d) Kuba
Rozwiązanie

Przykładem odwołania się do symboli jest m.in.:
a) scena wesela Boryny
b) bitwa o las
c) opowieść Rocha
d) scena śmierci Macieja Boryny
Rozwiązanie

Pierwsze dwa tomy epickiego dzieła (Jesień i Zima) jako książka ukazały się w:
a) 1904 roku
b) 1906 roku
c) 1902 roku
d) 1900 roku
Rozwiązanie


Trzeciemu synowi Antka i Hanki nadano imię:
a) Witek
b) Maciej
c) Kuba
d) Roch
Rozwiązanie

Powieści młodopolskiej nie cechuje, poza zastosowaniem metody realistycznej i naturalistycznej, wprowadzenie takich kategorii, jak:
a) emocjonalność opisu
b) impresjonizm
c) symbolizm
d) dekadentyzm
Rozwiązanie

Na kartach Chłopów poznajemy około:
a) trzydziestu postaci
b) stu dwudziestu postaci
c) pięćdziesięciu postaci
d) dziewięćdziesięciu postaci
Rozwiązanie

W słowach: „chodźta”, „ociec”, „mówili” przejawia się stylizacja:
a) leksykalna
b) fleksyjna
c) składniowa
d) fonetyczna
Rozwiązanie

Wyrażenie: „Oczy swoje mam i miarkuję se ździebko” świadczy o stylizacji:
a) składniowej
b) fleksyjnej
c) fonetycznej
d) leksykalnej
Rozwiązanie

W powieści Chłopi Władysława Stanisława Reymonta, według Kazimierza Wyki występuje trzech narratorów, wśród nich brak:
a) realistycznego obserwatora
b) lirycznego mieszkańca Lipiec
c) młodopolskiego stylizatora
d) wiejskiego gaduły
Rozwiązanie

Borynowa krowa padła wskutek działań:
a) borowego
b) kowala
c) dziedzica
d) młynarza
Rozwiązanie

Do cech powieści modernistycznej nie należy:
a) metaforyka oniryczna
b) zaburzenie proporcji między wątkami
c) luźna kompozycja
d) synkretyzm stylistyczny
Rozwiązanie

Kuba Socha umarł postrzelony w nogę przez:
a) myśliwego
b) dziedzica
c) borowego
d) kłusownika
Rozwiązanie

Dominikowa z synami i Jagną poszli w towarzystwie wójta i sołtysa na zmówiny do:
a) domu sołtysa
b) karczmy
c) kościoła
d) domu Boryny
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621
„Bróg” to:
a) pora siewów
b) stóg siana
c) miara zboża
d) narzędzie rolnicze
Rozwiązanie

W Lipcach było:
a) ponad siedemdziesiąt chałup
b) ponad sześćdziesiąt chałup
c) ponad czterdzieści chałup
d) ponad pięćdziesiąt chałup
Rozwiązanie

Mieszkańy Lipiec związali Jagusię i wrzucili ją:
a) na taczkę
b) do stawu
c) na wóz z gnojem
d) do lasu
Rozwiązanie

Parafianie z Lipiec udali się na pielgrzymkę:
a) do Niepokalanowa
b) do Rzymu
c) do Częstochowy
d) do Wilna
Rozwiązanie

Autor „Chłopów” zmienił nazwisko by:
a) powrócić do tradycyjnego brzmienia nazwiska
b) przestać się utożsamiać z apodyktycznym i surowym ojcem
c) uchodzić za obcokrajowaca
d) jego nazwisko brzmiało bardziej „światowo”
Rozwiązanie

Do problematyki psychologiczno-egzystencjalnej nie należy:
a) nieuchronność przemijania
b) wpływ gromady na jednostkę
c) zjednoczeniowa i patriotyczna – siła gromady
d) konflikt pokoleń
Rozwiązanie

Antek na Wilczych Dołach stanął w obronie pobitego przez borowego:
a) ojca
b) Mateusza
c) kowala
d) wójta
Rozwiązanie

Jagna, gdy wychodzi za Borynę ma:
a) 19 lat
b) 24 lata
c) 22 lata
d) 20 lat
Rozwiązanie

Wielostronny konflikt mieszkańców Lipiec z dworem, zapoczątkowała decyzja dziedzica o:
a) zamknięciu tartaku
b) odebraniu ziemi za długi
c) wyrębie lasu
d) sprzedaży młyna
Rozwiązanie

Przy obieraniu kapusty Rocho opowiada historię:
a) o miłosierdziu Pana Jezusa
b) o psie Pana Jezusa
c) o zmartwychwstaniu Pana Jezusa
d) o niewiernym uczniu Pana Jezusa
Rozwiązanie

Właściwa akcja toczy się w czasie:
a) ośmiu miesięcy
b) dwunastu miesięcy
c) dziesięciu miesięcy
d) sześciu miesięcy
Rozwiązanie

Kiedy Maciej Boryna zauważył zmianę w zachowaniu Hanki, ta odpowiedziała, że zawdzięcza wszystko:
a) niewdzięczności ludzi
b) posagowi
c) sobie
d) biedzie
Rozwiązanie

Maciej Boryna był właścicielem:
a) 15 morgów
b) 32 morgów
c) 20 morgów
d) 50 morgów
Rozwiązanie

Rytmu życia mieszkańców Lipiec nie wyznaczają:
a) rocznice urodzin bohaterów
b) święta i obrzędy
c) prace rolnicze
d) poranki i wieczory
Rozwiązanie

Reymont był piątym dzieckiem Józefa wiejskiego:
a) organisty
b) nauczyciela
c) karczmarza
d) kowala
Rozwiązanie

Historia opowiedziana przez Rocha o odkupieniu winy i przebaczeniu traktowała o:
a) królach
b) leniwym koniu
c) górach
d) wojnach
Rozwiązanie

Do cech „Chłopów” świadczących o tym, ze mamy do czynienia z epopeją nie należy:
a) obiektywność opisu
b) dramatyczność dialogów
c) epizodyczność fabuły
d) bohater zbiorowy
Rozwiązanie

Roch przybył do Lipiec, by uczyć mieszkańców wsi i opowiadać im historie będące metaforą:
a) gniewu pańskiego
b) odkupienia i zmartwychwstania
c) boskiego miłosierdzia
d) sądu bożego
Rozwiązanie

Zaczynając lekturę, czytamy o wydarzeniach rozgrywających się:
a) we wrześniu
b) w październiku
c) w sierpniu
d) w listopadzie
Rozwiązanie

Hanka wpłaciła za Antka kaucję w wysokości:
a) 200 rubli
b) 100 rubli
c) 500 rubli
d) 1000 rubli
Rozwiązanie

Gdy zaczyna się powieść ksiądz spaceruje po polach, na których trwają:
a) zasiewy
b) żniwa
c) sianokosy
d) wykopki
Rozwiązanie

Antek protestował przeciw:
a) wywiezieniu Jagny
b) wysokim podatkom
c) „ruskiej” szkole
d) sprzedaży lasu Żydom
Rozwiązanie

Wiadomości od Antka z więzienia przekazywał Hance:
a) młynarz
b) kowal
c) Roch
d) wójt
Rozwiązanie

Reymont zmarł 5 grudnia 1925 roku:
a) dwa lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
b) trzy lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
c) cztery lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
d) rok po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
Rozwiązanie

Wyraz „paskudnik” jest dowodem na obecność stylizacji:
a) leksykalnej
b) młodopolskiej
c) fleksyjnej
d) składniowej
Rozwiązanie

Antek planował uciec do:
a) Kanady
b) Ameryki
c) Australii
d) Prus
Rozwiązanie

Antek nazywa judaszem i skąpcem:
a) młynarza
b) kowala
c) ojca
d) wójta
Rozwiązanie

Ostatni rozdział czterotomowej powieści Reymonta nosi tytuł:
a) Lato
b) Wiosna
c) Jesień
d) Zima
Rozwiązanie

Pies Borynów to:
a) Bąbel
b) Azor
c) Łapa
d) Burek
Rozwiązanie

Pietrek grywał na:
a) organkach
b) harmonii
c) harmonijce
d) skrzypkach
Rozwiązanie

Maciej Boryna na targu ofiarował Jagnie:
a) plisowaną spódnicę
b) drożdżowego rogala
c) chustkę i wstążkę
d) korale
Rozwiązanie

Jaś, w którym kocha się Jagna to syn:
a) kowala
b) organisty
c) młynarza
d) wójta
Rozwiązanie

Lipce leżały w gminie:
a) Nieszporów
b) Janów
c) Janowo
d) Tymów
Rozwiązanie

Naturalizm obecny jest we fragmentach:
a) opisujących życie mieszkańców Lipiec
b) opisujących hierarchię wiejską
c) przedstawiających następstwo pór roku
d) opisujących lipiecką przyrodę
Rozwiązanie

W opisach przeżyć bohaterów oraz w wyglądzie natury ujawnia się:
a) Wiejski gaduła
b) Młodopolski stylizator
c) Realistyczny obserwator
d) Modernistyczny opowiadacz
Rozwiązanie

Agata opuszcza Lipce, wyruszając na żebry:
a) jesienią
b) wiosna
c) zimą
d) latem
Rozwiązanie

Ojciec autora "Chłopów" oddał go na ucznia do:
a) krawca
b) kowala
c) młynarza
d) szewca
Rozwiązanie

Impresjonizm widoczny jest głównie w pisarskiej technice opisów:
a) zwyczajów i obrzędów
b) przyrody
c) wyglądu mieszkańców
d) prac polowych
Rozwiązanie

Informacji o zmarłym Kubie poszukiwał brat dziedzica:
a) Zbigniew
b) Jacek
c) Andrzej
d) Benedykt
Rozwiązanie

Żona Antka znajduje mu posadę w:
a) lesie
b) młynie
c) tartaku
d) karczmie
Rozwiązanie

Hanka dała Nastusi prosiaka na prośbę Józki chorej na:
a) zapalenie płuc
b) świnkę
c) ospę
d) gruźlicę
Rozwiązanie

Boryna przepisuje ukochanej:
a) dwa morgi
b) cztery morgi
c) sześć morgów
d) dziesięć morgów
Rozwiązanie

Huczne wesele Jagny i Macieja Borynów trwało:
a) 2 dni
b) 3 dni
c) 1 dzień
d) tydzień
Rozwiązanie

Stanisław Władysław Rejment przyszedł na świat 7 maja 1867 roku we wsi Kobiele Wielkie niedaleko:
a) Skierniewic
b) Kielc
c) Częstochowy
d) Piotrkowa
Rozwiązanie

Z pogorzeliska przy stodole Boryny wyjęto kawałek szmaty, w której ludzie rozpoznali:
a) koszulę Antka
b) czapkę wójta
c) zapaskę Jagusi
d) szalik Jasia
Rozwiązanie

Stary Boryna ukrył pieniądze w zbożu:
a) w komorze
b) na strychu
c) w sieni
d) w oborze
Rozwiązanie

W dzień odpustu na świętego Piotra i Pawła:
a) Hanka zobaczyła pod kościołem żebrzącego ojca
b) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
c) niemieccy Żydzi wyprowadzali się z Podlesia
d) ksiądz ogłosił pierwsze zapowiedzi ślubu Szymka i Nastusi
Rozwiązanie

Tagi:
• Cechy epopei na przykładzie Chłopów Reymonta • Cechy epopei w Chłopach • Impresjoniz w Chłopach • Naturalizm w Chłopach • Reymont biografia