Chłopi
      Chłopi | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Tajemniczym złodziejem w chacie Boryny był:
a) Kuba
b) Antek
c) Pietrek
d) kowal
Rozwiązanie

Przykładem odwołania się do symboli jest m.in.:
a) bitwa o las
b) scena śmierci Macieja Boryny
c) scena wesela Boryny
d) opowieść Rocha
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
W opisach przeżyć bohaterów oraz w wyglądzie natury ujawnia się:
a) Młodopolski stylizator
b) Modernistyczny opowiadacz
c) Wiejski gaduła
d) Realistyczny obserwator
Rozwiązanie

Na kartach Chłopów poznajemy około:
a) dziewięćdziesięciu postaci
b) pięćdziesięciu postaci
c) stu dwudziestu postaci
d) trzydziestu postaci
Rozwiązanie

Stanisław Władysław Rejment przyszedł na świat 7 maja 1867 roku we wsi Kobiele Wielkie niedaleko:
a) Kielc
b) Częstochowy
c) Skierniewic
d) Piotrkowa
Rozwiązanie

Powieści młodopolskiej nie cechuje, poza zastosowaniem metody realistycznej i naturalistycznej, wprowadzenie takich kategorii, jak:
a) emocjonalność opisu
b) dekadentyzm
c) impresjonizm
d) symbolizm
Rozwiązanie

Z pogorzeliska przy stodole Boryny wyjęto kawałek szmaty, w której ludzie rozpoznali:
a) zapaskę Jagusi
b) koszulę Antka
c) szalik Jasia
d) czapkę wójta
Rozwiązanie

Hanka dała Nastusi prosiaka na prośbę Józki chorej na:
a) zapalenie płuc
b) gruźlicę
c) świnkę
d) ospę
Rozwiązanie

Agata opuszcza Lipce, wyruszając na żebry:
a) latem
b) wiosna
c) zimą
d) jesienią
Rozwiązanie

Dominikowa z synami i Jagną poszli w towarzystwie wójta i sołtysa na zmówiny do:
a) domu Boryny
b) kościoła
c) karczmy
d) domu sołtysa
Rozwiązanie


Parafianie z Lipiec udali się na pielgrzymkę:
a) do Niepokalanowa
b) do Wilna
c) do Częstochowy
d) do Rzymu
Rozwiązanie

Maciej Boryna był właścicielem:
a) 15 morgów
b) 20 morgów
c) 50 morgów
d) 32 morgów
Rozwiązanie

Historia opowiedziana przez Rocha o odkupieniu winy i przebaczeniu traktowała o:
a) górach
b) wojnach
c) królach
d) leniwym koniu
Rozwiązanie

Antek na Wilczych Dołach stanął w obronie pobitego przez borowego:
a) ojca
b) Mateusza
c) wójta
d) kowala
Rozwiązanie

Wyrażenie: „Oczy swoje mam i miarkuję se ździebko” świadczy o stylizacji:
a) fleksyjnej
b) fonetycznej
c) leksykalnej
d) składniowej
Rozwiązanie

Antek planował uciec do:
a) Ameryki
b) Australii
c) Prus
d) Kanady
Rozwiązanie

Hanka wpłaciła za Antka kaucję w wysokości:
a) 1000 rubli
b) 100 rubli
c) 200 rubli
d) 500 rubli
Rozwiązanie

Ostatni rozdział czterotomowej powieści Reymonta nosi tytuł:
a) Jesień
b) Zima
c) Lato
d) Wiosna
Rozwiązanie

Jagustynka jest powieściowym przykładem:
a) komornicy
b) wdowy po zamożnym chłopie
c) dziedziczki
d) żebraczki
Rozwiązanie

Do problematyki psychologiczno-egzystencjalnej nie należy:
a) nieuchronność przemijania
b) zjednoczeniowa i patriotyczna – siła gromady
c) konflikt pokoleń
d) wpływ gromady na jednostkę
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Kuba Socha umarł postrzelony w nogę przez:
a) myśliwego
b) dziedzica
c) kłusownika
d) borowego
Rozwiązanie

Trzeciemu synowi Antka i Hanki nadano imię:
a) Roch
b) Maciej
c) Witek
d) Kuba
Rozwiązanie

Wielostronny konflikt mieszkańców Lipiec z dworem, zapoczątkowała decyzja dziedzica o:
a) sprzedaży młyna
b) wyrębie lasu
c) zamknięciu tartaku
d) odebraniu ziemi za długi
Rozwiązanie

Wójt zostaje aresztowany z powodu:
a) niemoralnego prowadzenia się
b) romansu z Jagną
c) defraudacji pieniędzy ze sprzedaży lasu
d) braku pieniędzy w gminnej kasie
Rozwiązanie

Właściwa akcja toczy się w czasie:
a) dwunastu miesięcy
b) sześciu miesięcy
c) dziesięciu miesięcy
d) ośmiu miesięcy
Rozwiązanie

Impresjonizm widoczny jest głównie w pisarskiej technice opisów:
a) prac polowych
b) wyglądu mieszkańców
c) zwyczajów i obrzędów
d) przyrody
Rozwiązanie

Jagna, gdy wychodzi za Borynę ma:
a) 19 lat
b) 24 lata
c) 20 lat
d) 22 lata
Rozwiązanie

Zaczynając lekturę, czytamy o wydarzeniach rozgrywających się:
a) w sierpniu
b) w październiku
c) w listopadzie
d) we wrześniu
Rozwiązanie

Huczne wesele Jagny i Macieja Borynów trwało:
a) 3 dni
b) tydzień
c) 2 dni
d) 1 dzień
Rozwiązanie

W powieści Chłopi Władysława Stanisława Reymonta, według Kazimierza Wyki występuje trzech narratorów, wśród nich brak:
a) młodopolskiego stylizatora
b) lirycznego mieszkańca Lipiec
c) wiejskiego gaduły
d) realistycznego obserwatora
Rozwiązanie

Mieszkańy Lipiec związali Jagusię i wrzucili ją:
a) do lasu
b) na wóz z gnojem
c) na taczkę
d) do stawu
Rozwiązanie

Autor „Chłopów” zmienił nazwisko by:
a) powrócić do tradycyjnego brzmienia nazwiska
b) przestać się utożsamiać z apodyktycznym i surowym ojcem
c) uchodzić za obcokrajowaca
d) jego nazwisko brzmiało bardziej „światowo”
Rozwiązanie

Borynowa krowa padła wskutek działań:
a) dziedzica
b) kowala
c) borowego
d) młynarza
Rozwiązanie

„Bróg” to:
a) stóg siana
b) narzędzie rolnicze
c) miara zboża
d) pora siewów
Rozwiązanie

Reymont zmarł 5 grudnia 1925 roku:
a) rok po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
b) trzy lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
c) cztery lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
d) dwa lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
Rozwiązanie

Stary Boryna ukrył pieniądze w zbożu:
a) w sieni
b) na strychu
c) w oborze
d) w komorze
Rozwiązanie

Antek protestował przeciw:
a) wysokim podatkom
b) „ruskiej” szkole
c) sprzedaży lasu Żydom
d) wywiezieniu Jagny
Rozwiązanie

Roch przybył do Lipiec, by uczyć mieszkańców wsi i opowiadać im historie będące metaforą:
a) gniewu pańskiego
b) sądu bożego
c) boskiego miłosierdzia
d) odkupienia i zmartwychwstania
Rozwiązanie

Maciej Boryna na targu ofiarował Jagnie:
a) plisowaną spódnicę
b) korale
c) drożdżowego rogala
d) chustkę i wstążkę
Rozwiązanie

Kiedy Maciej Boryna zauważył zmianę w zachowaniu Hanki, ta odpowiedziała, że zawdzięcza wszystko:
a) sobie
b) posagowi
c) niewdzięczności ludzi
d) biedzie
Rozwiązanie

W słowach: „chodźta”, „ociec”, „mówili” przejawia się stylizacja:
a) składniowa
b) fonetyczna
c) fleksyjna
d) leksykalna
Rozwiązanie

Do cech powieści modernistycznej nie należy:
a) metaforyka oniryczna
b) luźna kompozycja
c) synkretyzm stylistyczny
d) zaburzenie proporcji między wątkami
Rozwiązanie

Wpływ gromady na jednostkę najbardziej widoczny jest na przykładzie:
a) Hanki
b) Jagny
c) Antka Boryny
d) Kuby
Rozwiązanie

Do cech „Chłopów” świadczących o tym, ze mamy do czynienia z epopeją nie należy:
a) obiektywność opisu
b) bohater zbiorowy
c) dramatyczność dialogów
d) epizodyczność fabuły
Rozwiązanie

Podlesie mieli kupić:
a) niemieccy Żydzi
b) zruszczeni Polacy
c) Cyganie
d) Ormianie
Rozwiązanie

Gdy zaczyna się powieść ksiądz spaceruje po polach, na których trwają:
a) żniwa
b) sianokosy
c) wykopki
d) zasiewy
Rozwiązanie

W Lipcach było:
a) ponad sześćdziesiąt chałup
b) ponad pięćdziesiąt chałup
c) ponad czterdzieści chałup
d) ponad siedemdziesiąt chałup
Rozwiązanie

Boryna przepisuje ukochanej:
a) cztery morgi
b) dziesięć morgów
c) sześć morgów
d) dwa morgi
Rozwiązanie

Pietrek grywał na:
a) harmonii
b) organkach
c) skrzypkach
d) harmonijce
Rozwiązanie

Tereska pracowała jako pomoc w domu:
a) wójtów
b) kowala
c) Borynów
d) organistów
Rozwiązanie

Pierwsze dwa tomy epickiego dzieła (Jesień i Zima) jako książka ukazały się w:
a) 1906 roku
b) 1900 roku
c) 1902 roku
d) 1904 roku
Rozwiązanie

Jaś, w którym kocha się Jagna to syn:
a) organisty
b) młynarza
c) kowala
d) wójta
Rozwiązanie

Informacji o zmarłym Kubie poszukiwał brat dziedzica:
a) Benedykt
b) Jacek
c) Zbigniew
d) Andrzej
Rozwiązanie

Rytmu życia mieszkańców Lipiec nie wyznaczają:
a) rocznice urodzin bohaterów
b) święta i obrzędy
c) poranki i wieczory
d) prace rolnicze
Rozwiązanie

Wyraz „paskudnik” jest dowodem na obecność stylizacji:
a) składniowej
b) młodopolskiej
c) leksykalnej
d) fleksyjnej
Rozwiązanie

Naturalizm obecny jest we fragmentach:
a) opisujących życie mieszkańców Lipiec
b) przedstawiających następstwo pór roku
c) opisujących hierarchię wiejską
d) opisujących lipiecką przyrodę
Rozwiązanie

Żona Antka znajduje mu posadę w:
a) tartaku
b) lesie
c) karczmie
d) młynie
Rozwiązanie

Ojciec autora "Chłopów" oddał go na ucznia do:
a) młynarza
b) krawca
c) kowala
d) szewca
Rozwiązanie

Pisanie powieści trwało:
a) pięć lat
b) jedenaście lat
c) siedem lat
d) dwa lata
Rozwiązanie

Pies Borynów to:
a) Burek
b) Bąbel
c) Azor
d) Łapa
Rozwiązanie

Kuba zanosił proboszczowi:
a) ustrzelone kaczki
b) zebrane grzyby
c) złowione ryby
d) upolowane kuropatwy
Rozwiązanie

Reymont był piątym dzieckiem Józefa wiejskiego:
a) organisty
b) kowala
c) nauczyciela
d) karczmarza
Rozwiązanie

Lipce leżały w gminie:
a) Nieszporów
b) Janowo
c) Tymów
d) Janów
Rozwiązanie

Przy obieraniu kapusty Rocho opowiada historię:
a) o zmartwychwstaniu Pana Jezusa
b) o miłosierdziu Pana Jezusa
c) o niewiernym uczniu Pana Jezusa
d) o psie Pana Jezusa
Rozwiązanie

Wiadomości od Antka z więzienia przekazywał Hance:
a) wójt
b) Roch
c) młynarz
d) kowal
Rozwiązanie

Antek nazywa judaszem i skąpcem:
a) kowala
b) ojca
c) młynarza
d) wójta
Rozwiązanie

W dzień odpustu na świętego Piotra i Pawła:
a) ksiądz ogłosił pierwsze zapowiedzi ślubu Szymka i Nastusi
b) niemieccy Żydzi wyprowadzali się z Podlesia
c) Hanka zobaczyła pod kościołem żebrzącego ojca
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Tagi:
• Cechy epopei na przykładzie Chłopów Reymonta • Cechy epopei w Chłopach • Impresjoniz w Chłopach • Naturalizm w Chłopach • Reymont biografia
Partner serwisu: