Chłopi
      Chłopi | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Jaś, w którym kocha się Jagna to syn:
a) młynarza
b) kowala
c) wójta
d) organisty
Rozwiązanie

Wójt zostaje aresztowany z powodu:
a) defraudacji pieniędzy ze sprzedaży lasu
b) braku pieniędzy w gminnej kasie
c) niemoralnego prowadzenia się
d) romansu z Jagną
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Maciej Boryna na targu ofiarował Jagnie:
a) plisowaną spódnicę
b) chustkę i wstążkę
c) drożdżowego rogala
d) korale
Rozwiązanie

W powieści Chłopi Władysława Stanisława Reymonta, według Kazimierza Wyki występuje trzech narratorów, wśród nich brak:
a) młodopolskiego stylizatora
b) lirycznego mieszkańca Lipiec
c) realistycznego obserwatora
d) wiejskiego gaduły
Rozwiązanie

Pierwsze dwa tomy epickiego dzieła (Jesień i Zima) jako książka ukazały się w:
a) 1900 roku
b) 1902 roku
c) 1904 roku
d) 1906 roku
Rozwiązanie

Wyrażenie: „Oczy swoje mam i miarkuję se ździebko” świadczy o stylizacji:
a) składniowej
b) leksykalnej
c) fleksyjnej
d) fonetycznej
Rozwiązanie

Ostatni rozdział czterotomowej powieści Reymonta nosi tytuł:
a) Jesień
b) Zima
c) Wiosna
d) Lato
Rozwiązanie

Przy obieraniu kapusty Rocho opowiada historię:
a) o psie Pana Jezusa
b) o zmartwychwstaniu Pana Jezusa
c) o niewiernym uczniu Pana Jezusa
d) o miłosierdziu Pana Jezusa
Rozwiązanie

Tereska pracowała jako pomoc w domu:
a) Borynów
b) organistów
c) wójtów
d) kowala
Rozwiązanie

Antek planował uciec do:
a) Ameryki
b) Prus
c) Australii
d) Kanady
Rozwiązanie


Pisanie powieści trwało:
a) dwa lata
b) siedem lat
c) pięć lat
d) jedenaście lat
Rozwiązanie

Lipce leżały w gminie:
a) Tymów
b) Janowo
c) Janów
d) Nieszporów
Rozwiązanie

Hanka dała Nastusi prosiaka na prośbę Józki chorej na:
a) zapalenie płuc
b) ospę
c) gruźlicę
d) świnkę
Rozwiązanie

Dominikowa z synami i Jagną poszli w towarzystwie wójta i sołtysa na zmówiny do:
a) domu sołtysa
b) domu Boryny
c) karczmy
d) kościoła
Rozwiązanie

Borynowa krowa padła wskutek działań:
a) borowego
b) dziedzica
c) młynarza
d) kowala
Rozwiązanie

W dzień odpustu na świętego Piotra i Pawła:
a) Hanka zobaczyła pod kościołem żebrzącego ojca
b) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
c) ksiądz ogłosił pierwsze zapowiedzi ślubu Szymka i Nastusi
d) niemieccy Żydzi wyprowadzali się z Podlesia
Rozwiązanie

Wyraz „paskudnik” jest dowodem na obecność stylizacji:
a) fleksyjnej
b) młodopolskiej
c) leksykalnej
d) składniowej
Rozwiązanie

Antek na Wilczych Dołach stanął w obronie pobitego przez borowego:
a) wójta
b) ojca
c) kowala
d) Mateusza
Rozwiązanie

Rytmu życia mieszkańców Lipiec nie wyznaczają:
a) prace rolnicze
b) rocznice urodzin bohaterów
c) święta i obrzędy
d) poranki i wieczory
Rozwiązanie

Agata opuszcza Lipce, wyruszając na żebry:
a) zimą
b) wiosna
c) jesienią
d) latem
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Z pogorzeliska przy stodole Boryny wyjęto kawałek szmaty, w której ludzie rozpoznali:
a) zapaskę Jagusi
b) czapkę wójta
c) szalik Jasia
d) koszulę Antka
Rozwiązanie

Stanisław Władysław Rejment przyszedł na świat 7 maja 1867 roku we wsi Kobiele Wielkie niedaleko:
a) Skierniewic
b) Kielc
c) Częstochowy
d) Piotrkowa
Rozwiązanie

Do cech powieści modernistycznej nie należy:
a) synkretyzm stylistyczny
b) luźna kompozycja
c) metaforyka oniryczna
d) zaburzenie proporcji między wątkami
Rozwiązanie

Trzeciemu synowi Antka i Hanki nadano imię:
a) Kuba
b) Witek
c) Roch
d) Maciej
Rozwiązanie

Do problematyki psychologiczno-egzystencjalnej nie należy:
a) wpływ gromady na jednostkę
b) konflikt pokoleń
c) zjednoczeniowa i patriotyczna – siła gromady
d) nieuchronność przemijania
Rozwiązanie

Wiadomości od Antka z więzienia przekazywał Hance:
a) Roch
b) kowal
c) młynarz
d) wójt
Rozwiązanie

Reymont zmarł 5 grudnia 1925 roku:
a) cztery lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
b) dwa lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
c) trzy lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
d) rok po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
Rozwiązanie

Na kartach Chłopów poznajemy około:
a) stu dwudziestu postaci
b) trzydziestu postaci
c) dziewięćdziesięciu postaci
d) pięćdziesięciu postaci
Rozwiązanie

Maciej Boryna był właścicielem:
a) 32 morgów
b) 20 morgów
c) 50 morgów
d) 15 morgów
Rozwiązanie

Huczne wesele Jagny i Macieja Borynów trwało:
a) 1 dzień
b) 3 dni
c) 2 dni
d) tydzień
Rozwiązanie

Do cech „Chłopów” świadczących o tym, ze mamy do czynienia z epopeją nie należy:
a) obiektywność opisu
b) epizodyczność fabuły
c) bohater zbiorowy
d) dramatyczność dialogów
Rozwiązanie

Kiedy Maciej Boryna zauważył zmianę w zachowaniu Hanki, ta odpowiedziała, że zawdzięcza wszystko:
a) niewdzięczności ludzi
b) sobie
c) biedzie
d) posagowi
Rozwiązanie

W słowach: „chodźta”, „ociec”, „mówili” przejawia się stylizacja:
a) składniowa
b) fonetyczna
c) fleksyjna
d) leksykalna
Rozwiązanie

Reymont był piątym dzieckiem Józefa wiejskiego:
a) karczmarza
b) nauczyciela
c) kowala
d) organisty
Rozwiązanie

Żona Antka znajduje mu posadę w:
a) tartaku
b) karczmie
c) młynie
d) lesie
Rozwiązanie

Wielostronny konflikt mieszkańców Lipiec z dworem, zapoczątkowała decyzja dziedzica o:
a) odebraniu ziemi za długi
b) wyrębie lasu
c) zamknięciu tartaku
d) sprzedaży młyna
Rozwiązanie

Stary Boryna ukrył pieniądze w zbożu:
a) w sieni
b) na strychu
c) w komorze
d) w oborze
Rozwiązanie

Wpływ gromady na jednostkę najbardziej widoczny jest na przykładzie:
a) Antka Boryny
b) Kuby
c) Jagny
d) Hanki
Rozwiązanie

Podlesie mieli kupić:
a) zruszczeni Polacy
b) Cyganie
c) Ormianie
d) niemieccy Żydzi
Rozwiązanie

Powieści młodopolskiej nie cechuje, poza zastosowaniem metody realistycznej i naturalistycznej, wprowadzenie takich kategorii, jak:
a) impresjonizm
b) emocjonalność opisu
c) dekadentyzm
d) symbolizm
Rozwiązanie

Autor „Chłopów” zmienił nazwisko by:
a) powrócić do tradycyjnego brzmienia nazwiska
b) jego nazwisko brzmiało bardziej „światowo”
c) przestać się utożsamiać z apodyktycznym i surowym ojcem
d) uchodzić za obcokrajowaca
Rozwiązanie

Ojciec autora "Chłopów" oddał go na ucznia do:
a) szewca
b) krawca
c) kowala
d) młynarza
Rozwiązanie

Impresjonizm widoczny jest głównie w pisarskiej technice opisów:
a) wyglądu mieszkańców
b) przyrody
c) prac polowych
d) zwyczajów i obrzędów
Rozwiązanie

Jagna, gdy wychodzi za Borynę ma:
a) 19 lat
b) 20 lat
c) 24 lata
d) 22 lata
Rozwiązanie

Jagustynka jest powieściowym przykładem:
a) dziedziczki
b) żebraczki
c) komornicy
d) wdowy po zamożnym chłopie
Rozwiązanie

Zaczynając lekturę, czytamy o wydarzeniach rozgrywających się:
a) we wrześniu
b) w sierpniu
c) w październiku
d) w listopadzie
Rozwiązanie

W opisach przeżyć bohaterów oraz w wyglądzie natury ujawnia się:
a) Realistyczny obserwator
b) Wiejski gaduła
c) Młodopolski stylizator
d) Modernistyczny opowiadacz
Rozwiązanie

Boryna przepisuje ukochanej:
a) cztery morgi
b) dwa morgi
c) sześć morgów
d) dziesięć morgów
Rozwiązanie

Tajemniczym złodziejem w chacie Boryny był:
a) Pietrek
b) Kuba
c) Antek
d) kowal
Rozwiązanie

„Bróg” to:
a) narzędzie rolnicze
b) stóg siana
c) miara zboża
d) pora siewów
Rozwiązanie

Naturalizm obecny jest we fragmentach:
a) opisujących hierarchię wiejską
b) opisujących życie mieszkańców Lipiec
c) opisujących lipiecką przyrodę
d) przedstawiających następstwo pór roku
Rozwiązanie

Parafianie z Lipiec udali się na pielgrzymkę:
a) do Wilna
b) do Niepokalanowa
c) do Częstochowy
d) do Rzymu
Rozwiązanie

Właściwa akcja toczy się w czasie:
a) ośmiu miesięcy
b) sześciu miesięcy
c) dziesięciu miesięcy
d) dwunastu miesięcy
Rozwiązanie

W Lipcach było:
a) ponad siedemdziesiąt chałup
b) ponad sześćdziesiąt chałup
c) ponad pięćdziesiąt chałup
d) ponad czterdzieści chałup
Rozwiązanie

Kuba Socha umarł postrzelony w nogę przez:
a) myśliwego
b) kłusownika
c) borowego
d) dziedzica
Rozwiązanie

Roch przybył do Lipiec, by uczyć mieszkańców wsi i opowiadać im historie będące metaforą:
a) sądu bożego
b) gniewu pańskiego
c) odkupienia i zmartwychwstania
d) boskiego miłosierdzia
Rozwiązanie

Antek nazywa judaszem i skąpcem:
a) ojca
b) wójta
c) młynarza
d) kowala
Rozwiązanie

Historia opowiedziana przez Rocha o odkupieniu winy i przebaczeniu traktowała o:
a) leniwym koniu
b) wojnach
c) królach
d) górach
Rozwiązanie

Pies Borynów to:
a) Łapa
b) Burek
c) Bąbel
d) Azor
Rozwiązanie

Gdy zaczyna się powieść ksiądz spaceruje po polach, na których trwają:
a) zasiewy
b) sianokosy
c) wykopki
d) żniwa
Rozwiązanie

Antek protestował przeciw:
a) „ruskiej” szkole
b) sprzedaży lasu Żydom
c) wywiezieniu Jagny
d) wysokim podatkom
Rozwiązanie

Kuba zanosił proboszczowi:
a) ustrzelone kaczki
b) upolowane kuropatwy
c) złowione ryby
d) zebrane grzyby
Rozwiązanie

Informacji o zmarłym Kubie poszukiwał brat dziedzica:
a) Benedykt
b) Jacek
c) Andrzej
d) Zbigniew
Rozwiązanie

Pietrek grywał na:
a) harmonijce
b) skrzypkach
c) harmonii
d) organkach
Rozwiązanie

Przykładem odwołania się do symboli jest m.in.:
a) scena śmierci Macieja Boryny
b) scena wesela Boryny
c) bitwa o las
d) opowieść Rocha
Rozwiązanie

Mieszkańy Lipiec związali Jagusię i wrzucili ją:
a) do stawu
b) do lasu
c) na taczkę
d) na wóz z gnojem
Rozwiązanie

Hanka wpłaciła za Antka kaucję w wysokości:
a) 1000 rubli
b) 200 rubli
c) 100 rubli
d) 500 rubli
Rozwiązanie

Tagi:
• Cechy epopei na przykładzie Chłopów Reymonta • Cechy epopei w Chłopach • Impresjoniz w Chłopach • Naturalizm w Chłopach • Reymont biografia
Partner serwisu: