Chłopi
      Chłopi | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

„Bróg” to:
a) stóg siana
b) miara zboża
c) pora siewów
d) narzędzie rolnicze
Rozwiązanie

Ostatni rozdział czterotomowej powieści Reymonta nosi tytuł:
a) Wiosna
b) Zima
c) Jesień
d) Lato
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Huczne wesele Jagny i Macieja Borynów trwało:
a) 3 dni
b) 2 dni
c) 1 dzień
d) tydzień
Rozwiązanie

Antek na Wilczych Dołach stanął w obronie pobitego przez borowego:
a) Mateusza
b) kowala
c) wójta
d) ojca
Rozwiązanie

Kiedy Maciej Boryna zauważył zmianę w zachowaniu Hanki, ta odpowiedziała, że zawdzięcza wszystko:
a) biedzie
b) posagowi
c) niewdzięczności ludzi
d) sobie
Rozwiązanie

W dzień odpustu na świętego Piotra i Pawła:
a) ksiądz ogłosił pierwsze zapowiedzi ślubu Szymka i Nastusi
b) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
c) niemieccy Żydzi wyprowadzali się z Podlesia
d) Hanka zobaczyła pod kościołem żebrzącego ojca
Rozwiązanie

Wielostronny konflikt mieszkańców Lipiec z dworem, zapoczątkowała decyzja dziedzica o:
a) odebraniu ziemi za długi
b) sprzedaży młyna
c) zamknięciu tartaku
d) wyrębie lasu
Rozwiązanie

Stary Boryna ukrył pieniądze w zbożu:
a) na strychu
b) w oborze
c) w komorze
d) w sieni
Rozwiązanie

Maciej Boryna na targu ofiarował Jagnie:
a) chustkę i wstążkę
b) drożdżowego rogala
c) korale
d) plisowaną spódnicę
Rozwiązanie

Lipce leżały w gminie:
a) Janowo
b) Nieszporów
c) Tymów
d) Janów
Rozwiązanie


Ojciec autora "Chłopów" oddał go na ucznia do:
a) kowala
b) krawca
c) młynarza
d) szewca
Rozwiązanie

Wpływ gromady na jednostkę najbardziej widoczny jest na przykładzie:
a) Jagny
b) Kuby
c) Hanki
d) Antka Boryny
Rozwiązanie

Antek protestował przeciw:
a) „ruskiej” szkole
b) wywiezieniu Jagny
c) sprzedaży lasu Żydom
d) wysokim podatkom
Rozwiązanie

Hanka wpłaciła za Antka kaucję w wysokości:
a) 200 rubli
b) 1000 rubli
c) 100 rubli
d) 500 rubli
Rozwiązanie

Tajemniczym złodziejem w chacie Boryny był:
a) Kuba
b) kowal
c) Pietrek
d) Antek
Rozwiązanie

Właściwa akcja toczy się w czasie:
a) ośmiu miesięcy
b) dziesięciu miesięcy
c) dwunastu miesięcy
d) sześciu miesięcy
Rozwiązanie

Do problematyki psychologiczno-egzystencjalnej nie należy:
a) wpływ gromady na jednostkę
b) nieuchronność przemijania
c) konflikt pokoleń
d) zjednoczeniowa i patriotyczna – siła gromady
Rozwiązanie

Kuba Socha umarł postrzelony w nogę przez:
a) borowego
b) kłusownika
c) dziedzica
d) myśliwego
Rozwiązanie

Gdy zaczyna się powieść ksiądz spaceruje po polach, na których trwają:
a) wykopki
b) sianokosy
c) zasiewy
d) żniwa
Rozwiązanie

Trzeciemu synowi Antka i Hanki nadano imię:
a) Maciej
b) Witek
c) Kuba
d) Roch
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Jaś, w którym kocha się Jagna to syn:
a) młynarza
b) organisty
c) kowala
d) wójta
Rozwiązanie

Stanisław Władysław Rejment przyszedł na świat 7 maja 1867 roku we wsi Kobiele Wielkie niedaleko:
a) Skierniewic
b) Częstochowy
c) Piotrkowa
d) Kielc
Rozwiązanie

Żona Antka znajduje mu posadę w:
a) tartaku
b) młynie
c) karczmie
d) lesie
Rozwiązanie

Hanka dała Nastusi prosiaka na prośbę Józki chorej na:
a) gruźlicę
b) świnkę
c) zapalenie płuc
d) ospę
Rozwiązanie

W słowach: „chodźta”, „ociec”, „mówili” przejawia się stylizacja:
a) fonetyczna
b) leksykalna
c) fleksyjna
d) składniowa
Rozwiązanie

Roch przybył do Lipiec, by uczyć mieszkańców wsi i opowiadać im historie będące metaforą:
a) sądu bożego
b) boskiego miłosierdzia
c) odkupienia i zmartwychwstania
d) gniewu pańskiego
Rozwiązanie

Podlesie mieli kupić:
a) Cyganie
b) niemieccy Żydzi
c) Ormianie
d) zruszczeni Polacy
Rozwiązanie

W powieści Chłopi Władysława Stanisława Reymonta, według Kazimierza Wyki występuje trzech narratorów, wśród nich brak:
a) lirycznego mieszkańca Lipiec
b) młodopolskiego stylizatora
c) realistycznego obserwatora
d) wiejskiego gaduły
Rozwiązanie

Powieści młodopolskiej nie cechuje, poza zastosowaniem metody realistycznej i naturalistycznej, wprowadzenie takich kategorii, jak:
a) symbolizm
b) emocjonalność opisu
c) dekadentyzm
d) impresjonizm
Rozwiązanie

Tereska pracowała jako pomoc w domu:
a) wójtów
b) Borynów
c) organistów
d) kowala
Rozwiązanie

Do cech „Chłopów” świadczących o tym, ze mamy do czynienia z epopeją nie należy:
a) epizodyczność fabuły
b) obiektywność opisu
c) bohater zbiorowy
d) dramatyczność dialogów
Rozwiązanie

Kuba zanosił proboszczowi:
a) upolowane kuropatwy
b) ustrzelone kaczki
c) zebrane grzyby
d) złowione ryby
Rozwiązanie

Agata opuszcza Lipce, wyruszając na żebry:
a) latem
b) wiosna
c) zimą
d) jesienią
Rozwiązanie

Historia opowiedziana przez Rocha o odkupieniu winy i przebaczeniu traktowała o:
a) leniwym koniu
b) królach
c) wojnach
d) górach
Rozwiązanie

Jagustynka jest powieściowym przykładem:
a) żebraczki
b) wdowy po zamożnym chłopie
c) komornicy
d) dziedziczki
Rozwiązanie

Naturalizm obecny jest we fragmentach:
a) opisujących hierarchię wiejską
b) opisujących lipiecką przyrodę
c) opisujących życie mieszkańców Lipiec
d) przedstawiających następstwo pór roku
Rozwiązanie

Jagna, gdy wychodzi za Borynę ma:
a) 24 lata
b) 22 lata
c) 19 lat
d) 20 lat
Rozwiązanie

Na kartach Chłopów poznajemy około:
a) stu dwudziestu postaci
b) pięćdziesięciu postaci
c) dziewięćdziesięciu postaci
d) trzydziestu postaci
Rozwiązanie

W opisach przeżyć bohaterów oraz w wyglądzie natury ujawnia się:
a) Młodopolski stylizator
b) Wiejski gaduła
c) Realistyczny obserwator
d) Modernistyczny opowiadacz
Rozwiązanie

Pies Borynów to:
a) Azor
b) Bąbel
c) Burek
d) Łapa
Rozwiązanie

Reymont był piątym dzieckiem Józefa wiejskiego:
a) organisty
b) karczmarza
c) nauczyciela
d) kowala
Rozwiązanie

Parafianie z Lipiec udali się na pielgrzymkę:
a) do Wilna
b) do Rzymu
c) do Częstochowy
d) do Niepokalanowa
Rozwiązanie

Borynowa krowa padła wskutek działań:
a) borowego
b) młynarza
c) kowala
d) dziedzica
Rozwiązanie

Przykładem odwołania się do symboli jest m.in.:
a) scena wesela Boryny
b) opowieść Rocha
c) bitwa o las
d) scena śmierci Macieja Boryny
Rozwiązanie

Przy obieraniu kapusty Rocho opowiada historię:
a) o psie Pana Jezusa
b) o niewiernym uczniu Pana Jezusa
c) o zmartwychwstaniu Pana Jezusa
d) o miłosierdziu Pana Jezusa
Rozwiązanie

Wyraz „paskudnik” jest dowodem na obecność stylizacji:
a) składniowej
b) młodopolskiej
c) fleksyjnej
d) leksykalnej
Rozwiązanie

Informacji o zmarłym Kubie poszukiwał brat dziedzica:
a) Jacek
b) Andrzej
c) Benedykt
d) Zbigniew
Rozwiązanie

Impresjonizm widoczny jest głównie w pisarskiej technice opisów:
a) prac polowych
b) przyrody
c) wyglądu mieszkańców
d) zwyczajów i obrzędów
Rozwiązanie

Antek planował uciec do:
a) Kanady
b) Australii
c) Prus
d) Ameryki
Rozwiązanie

Z pogorzeliska przy stodole Boryny wyjęto kawałek szmaty, w której ludzie rozpoznali:
a) czapkę wójta
b) zapaskę Jagusi
c) szalik Jasia
d) koszulę Antka
Rozwiązanie

Pierwsze dwa tomy epickiego dzieła (Jesień i Zima) jako książka ukazały się w:
a) 1904 roku
b) 1906 roku
c) 1902 roku
d) 1900 roku
Rozwiązanie

Rytmu życia mieszkańców Lipiec nie wyznaczają:
a) rocznice urodzin bohaterów
b) święta i obrzędy
c) poranki i wieczory
d) prace rolnicze
Rozwiązanie

Do cech powieści modernistycznej nie należy:
a) metaforyka oniryczna
b) synkretyzm stylistyczny
c) luźna kompozycja
d) zaburzenie proporcji między wątkami
Rozwiązanie

Wiadomości od Antka z więzienia przekazywał Hance:
a) kowal
b) młynarz
c) Roch
d) wójt
Rozwiązanie

Pisanie powieści trwało:
a) pięć lat
b) jedenaście lat
c) dwa lata
d) siedem lat
Rozwiązanie

Wyrażenie: „Oczy swoje mam i miarkuję se ździebko” świadczy o stylizacji:
a) fonetycznej
b) składniowej
c) fleksyjnej
d) leksykalnej
Rozwiązanie

W Lipcach było:
a) ponad siedemdziesiąt chałup
b) ponad sześćdziesiąt chałup
c) ponad czterdzieści chałup
d) ponad pięćdziesiąt chałup
Rozwiązanie

Zaczynając lekturę, czytamy o wydarzeniach rozgrywających się:
a) w listopadzie
b) w październiku
c) we wrześniu
d) w sierpniu
Rozwiązanie

Mieszkańy Lipiec związali Jagusię i wrzucili ją:
a) do lasu
b) na wóz z gnojem
c) do stawu
d) na taczkę
Rozwiązanie

Reymont zmarł 5 grudnia 1925 roku:
a) rok po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
b) cztery lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
c) dwa lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
d) trzy lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
Rozwiązanie

Antek nazywa judaszem i skąpcem:
a) ojca
b) kowala
c) młynarza
d) wójta
Rozwiązanie

Pietrek grywał na:
a) harmonii
b) harmonijce
c) organkach
d) skrzypkach
Rozwiązanie

Maciej Boryna był właścicielem:
a) 20 morgów
b) 15 morgów
c) 50 morgów
d) 32 morgów
Rozwiązanie

Wójt zostaje aresztowany z powodu:
a) braku pieniędzy w gminnej kasie
b) defraudacji pieniędzy ze sprzedaży lasu
c) romansu z Jagną
d) niemoralnego prowadzenia się
Rozwiązanie

Dominikowa z synami i Jagną poszli w towarzystwie wójta i sołtysa na zmówiny do:
a) domu Boryny
b) domu sołtysa
c) karczmy
d) kościoła
Rozwiązanie

Boryna przepisuje ukochanej:
a) sześć morgów
b) cztery morgi
c) dziesięć morgów
d) dwa morgi
Rozwiązanie

Autor „Chłopów” zmienił nazwisko by:
a) powrócić do tradycyjnego brzmienia nazwiska
b) jego nazwisko brzmiało bardziej „światowo”
c) uchodzić za obcokrajowaca
d) przestać się utożsamiać z apodyktycznym i surowym ojcem
Rozwiązanie

Tagi:
• Cechy epopei na przykładzie Chłopów Reymonta • Cechy epopei w Chłopach • Impresjoniz w Chłopach • Naturalizm w Chłopach • Reymont biografia