Chłopi
      Chłopi | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Wiadomości od Antka z więzienia przekazywał Hance:
a) kowal
b) Roch
c) młynarz
d) wójt
Rozwiązanie

Gdy zaczyna się powieść ksiądz spaceruje po polach, na których trwają:
a) zasiewy
b) żniwa
c) sianokosy
d) wykopki
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 604

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 604

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 604
Na kartach Chłopów poznajemy około:
a) stu dwudziestu postaci
b) dziewięćdziesięciu postaci
c) pięćdziesięciu postaci
d) trzydziestu postaci
Rozwiązanie

Autor „Chłopów” zmienił nazwisko by:
a) przestać się utożsamiać z apodyktycznym i surowym ojcem
b) uchodzić za obcokrajowaca
c) jego nazwisko brzmiało bardziej „światowo”
d) powrócić do tradycyjnego brzmienia nazwiska
Rozwiązanie

Kiedy Maciej Boryna zauważył zmianę w zachowaniu Hanki, ta odpowiedziała, że zawdzięcza wszystko:
a) biedzie
b) niewdzięczności ludzi
c) posagowi
d) sobie
Rozwiązanie

Maciej Boryna na targu ofiarował Jagnie:
a) drożdżowego rogala
b) korale
c) chustkę i wstążkę
d) plisowaną spódnicę
Rozwiązanie

Podlesie mieli kupić:
a) Cyganie
b) niemieccy Żydzi
c) zruszczeni Polacy
d) Ormianie
Rozwiązanie

Rytmu życia mieszkańców Lipiec nie wyznaczają:
a) poranki i wieczory
b) rocznice urodzin bohaterów
c) święta i obrzędy
d) prace rolnicze
Rozwiązanie

Wyraz „paskudnik” jest dowodem na obecność stylizacji:
a) fleksyjnej
b) młodopolskiej
c) leksykalnej
d) składniowej
Rozwiązanie

Ostatni rozdział czterotomowej powieści Reymonta nosi tytuł:
a) Lato
b) Jesień
c) Wiosna
d) Zima
Rozwiązanie


Informacji o zmarłym Kubie poszukiwał brat dziedzica:
a) Andrzej
b) Jacek
c) Zbigniew
d) Benedykt
Rozwiązanie

W słowach: „chodźta”, „ociec”, „mówili” przejawia się stylizacja:
a) składniowa
b) leksykalna
c) fleksyjna
d) fonetyczna
Rozwiązanie

Do problematyki psychologiczno-egzystencjalnej nie należy:
a) zjednoczeniowa i patriotyczna – siła gromady
b) nieuchronność przemijania
c) konflikt pokoleń
d) wpływ gromady na jednostkę
Rozwiązanie

Kuba zanosił proboszczowi:
a) upolowane kuropatwy
b) zebrane grzyby
c) złowione ryby
d) ustrzelone kaczki
Rozwiązanie

Parafianie z Lipiec udali się na pielgrzymkę:
a) do Częstochowy
b) do Niepokalanowa
c) do Rzymu
d) do Wilna
Rozwiązanie

Powieści młodopolskiej nie cechuje, poza zastosowaniem metody realistycznej i naturalistycznej, wprowadzenie takich kategorii, jak:
a) symbolizm
b) impresjonizm
c) dekadentyzm
d) emocjonalność opisu
Rozwiązanie

Dominikowa z synami i Jagną poszli w towarzystwie wójta i sołtysa na zmówiny do:
a) domu sołtysa
b) kościoła
c) domu Boryny
d) karczmy
Rozwiązanie

Jagustynka jest powieściowym przykładem:
a) żebraczki
b) wdowy po zamożnym chłopie
c) komornicy
d) dziedziczki
Rozwiązanie

„Bróg” to:
a) miara zboża
b) stóg siana
c) narzędzie rolnicze
d) pora siewów
Rozwiązanie

Agata opuszcza Lipce, wyruszając na żebry:
a) latem
b) zimą
c) wiosna
d) jesienią
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 610

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 610

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 610
Pisanie powieści trwało:
a) pięć lat
b) siedem lat
c) dwa lata
d) jedenaście lat
Rozwiązanie

Borynowa krowa padła wskutek działań:
a) borowego
b) kowala
c) dziedzica
d) młynarza
Rozwiązanie

W opisach przeżyć bohaterów oraz w wyglądzie natury ujawnia się:
a) Modernistyczny opowiadacz
b) Wiejski gaduła
c) Młodopolski stylizator
d) Realistyczny obserwator
Rozwiązanie

Właściwa akcja toczy się w czasie:
a) dwunastu miesięcy
b) ośmiu miesięcy
c) sześciu miesięcy
d) dziesięciu miesięcy
Rozwiązanie

Historia opowiedziana przez Rocha o odkupieniu winy i przebaczeniu traktowała o:
a) wojnach
b) górach
c) leniwym koniu
d) królach
Rozwiązanie

W Lipcach było:
a) ponad siedemdziesiąt chałup
b) ponad pięćdziesiąt chałup
c) ponad czterdzieści chałup
d) ponad sześćdziesiąt chałup
Rozwiązanie

Wpływ gromady na jednostkę najbardziej widoczny jest na przykładzie:
a) Kuby
b) Antka Boryny
c) Hanki
d) Jagny
Rozwiązanie

Reymont był piątym dzieckiem Józefa wiejskiego:
a) nauczyciela
b) kowala
c) organisty
d) karczmarza
Rozwiązanie

Pierwsze dwa tomy epickiego dzieła (Jesień i Zima) jako książka ukazały się w:
a) 1906 roku
b) 1902 roku
c) 1904 roku
d) 1900 roku
Rozwiązanie

Mieszkańy Lipiec związali Jagusię i wrzucili ją:
a) na taczkę
b) do stawu
c) na wóz z gnojem
d) do lasu
Rozwiązanie

Hanka dała Nastusi prosiaka na prośbę Józki chorej na:
a) ospę
b) świnkę
c) zapalenie płuc
d) gruźlicę
Rozwiązanie

Antek na Wilczych Dołach stanął w obronie pobitego przez borowego:
a) ojca
b) Mateusza
c) kowala
d) wójta
Rozwiązanie

Maciej Boryna był właścicielem:
a) 32 morgów
b) 50 morgów
c) 15 morgów
d) 20 morgów
Rozwiązanie

Przykładem odwołania się do symboli jest m.in.:
a) scena śmierci Macieja Boryny
b) bitwa o las
c) opowieść Rocha
d) scena wesela Boryny
Rozwiązanie

Przy obieraniu kapusty Rocho opowiada historię:
a) o psie Pana Jezusa
b) o niewiernym uczniu Pana Jezusa
c) o miłosierdziu Pana Jezusa
d) o zmartwychwstaniu Pana Jezusa
Rozwiązanie

Do cech „Chłopów” świadczących o tym, ze mamy do czynienia z epopeją nie należy:
a) epizodyczność fabuły
b) bohater zbiorowy
c) obiektywność opisu
d) dramatyczność dialogów
Rozwiązanie

Stary Boryna ukrył pieniądze w zbożu:
a) w oborze
b) w komorze
c) na strychu
d) w sieni
Rozwiązanie

Do cech powieści modernistycznej nie należy:
a) metaforyka oniryczna
b) luźna kompozycja
c) zaburzenie proporcji między wątkami
d) synkretyzm stylistyczny
Rozwiązanie

Tajemniczym złodziejem w chacie Boryny był:
a) kowal
b) Kuba
c) Antek
d) Pietrek
Rozwiązanie

Lipce leżały w gminie:
a) Janowo
b) Janów
c) Nieszporów
d) Tymów
Rozwiązanie

W powieści Chłopi Władysława Stanisława Reymonta, według Kazimierza Wyki występuje trzech narratorów, wśród nich brak:
a) młodopolskiego stylizatora
b) realistycznego obserwatora
c) wiejskiego gaduły
d) lirycznego mieszkańca Lipiec
Rozwiązanie

Wielostronny konflikt mieszkańców Lipiec z dworem, zapoczątkowała decyzja dziedzica o:
a) sprzedaży młyna
b) zamknięciu tartaku
c) odebraniu ziemi za długi
d) wyrębie lasu
Rozwiązanie

Impresjonizm widoczny jest głównie w pisarskiej technice opisów:
a) zwyczajów i obrzędów
b) wyglądu mieszkańców
c) prac polowych
d) przyrody
Rozwiązanie

Żona Antka znajduje mu posadę w:
a) karczmie
b) tartaku
c) lesie
d) młynie
Rozwiązanie

Zaczynając lekturę, czytamy o wydarzeniach rozgrywających się:
a) we wrześniu
b) w październiku
c) w listopadzie
d) w sierpniu
Rozwiązanie

Boryna przepisuje ukochanej:
a) dziesięć morgów
b) dwa morgi
c) sześć morgów
d) cztery morgi
Rozwiązanie

Naturalizm obecny jest we fragmentach:
a) przedstawiających następstwo pór roku
b) opisujących życie mieszkańców Lipiec
c) opisujących hierarchię wiejską
d) opisujących lipiecką przyrodę
Rozwiązanie

Ojciec autora "Chłopów" oddał go na ucznia do:
a) kowala
b) młynarza
c) krawca
d) szewca
Rozwiązanie

Wójt zostaje aresztowany z powodu:
a) braku pieniędzy w gminnej kasie
b) romansu z Jagną
c) defraudacji pieniędzy ze sprzedaży lasu
d) niemoralnego prowadzenia się
Rozwiązanie

Huczne wesele Jagny i Macieja Borynów trwało:
a) 2 dni
b) 1 dzień
c) 3 dni
d) tydzień
Rozwiązanie

Tereska pracowała jako pomoc w domu:
a) kowala
b) Borynów
c) organistów
d) wójtów
Rozwiązanie

Pies Borynów to:
a) Azor
b) Burek
c) Bąbel
d) Łapa
Rozwiązanie

Antek nazywa judaszem i skąpcem:
a) wójta
b) młynarza
c) kowala
d) ojca
Rozwiązanie

Stanisław Władysław Rejment przyszedł na świat 7 maja 1867 roku we wsi Kobiele Wielkie niedaleko:
a) Częstochowy
b) Skierniewic
c) Piotrkowa
d) Kielc
Rozwiązanie

Hanka wpłaciła za Antka kaucję w wysokości:
a) 1000 rubli
b) 500 rubli
c) 200 rubli
d) 100 rubli
Rozwiązanie

Roch przybył do Lipiec, by uczyć mieszkańców wsi i opowiadać im historie będące metaforą:
a) odkupienia i zmartwychwstania
b) boskiego miłosierdzia
c) sądu bożego
d) gniewu pańskiego
Rozwiązanie

Antek planował uciec do:
a) Prus
b) Kanady
c) Australii
d) Ameryki
Rozwiązanie

Antek protestował przeciw:
a) „ruskiej” szkole
b) wywiezieniu Jagny
c) sprzedaży lasu Żydom
d) wysokim podatkom
Rozwiązanie

Kuba Socha umarł postrzelony w nogę przez:
a) kłusownika
b) borowego
c) dziedzica
d) myśliwego
Rozwiązanie

Z pogorzeliska przy stodole Boryny wyjęto kawałek szmaty, w której ludzie rozpoznali:
a) czapkę wójta
b) szalik Jasia
c) zapaskę Jagusi
d) koszulę Antka
Rozwiązanie

Trzeciemu synowi Antka i Hanki nadano imię:
a) Witek
b) Roch
c) Kuba
d) Maciej
Rozwiązanie

Reymont zmarł 5 grudnia 1925 roku:
a) dwa lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
b) trzy lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
c) cztery lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
d) rok po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
Rozwiązanie

Wyrażenie: „Oczy swoje mam i miarkuję se ździebko” świadczy o stylizacji:
a) fleksyjnej
b) fonetycznej
c) leksykalnej
d) składniowej
Rozwiązanie

W dzień odpustu na świętego Piotra i Pawła:
a) Hanka zobaczyła pod kościołem żebrzącego ojca
b) ksiądz ogłosił pierwsze zapowiedzi ślubu Szymka i Nastusi
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) niemieccy Żydzi wyprowadzali się z Podlesia
Rozwiązanie

Pietrek grywał na:
a) harmonijce
b) skrzypkach
c) harmonii
d) organkach
Rozwiązanie

Jagna, gdy wychodzi za Borynę ma:
a) 24 lata
b) 22 lata
c) 19 lat
d) 20 lat
Rozwiązanie

Jaś, w którym kocha się Jagna to syn:
a) wójta
b) młynarza
c) organisty
d) kowala
Rozwiązanie

Tagi:
• Cechy epopei na przykładzie Chłopów Reymonta • Cechy epopei w Chłopach • Impresjoniz w Chłopach • Naturalizm w Chłopach • Reymont biografia