Chłopi
      Chłopi | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Na kartach Chłopów poznajemy około:
a) pięćdziesięciu postaci
b) dziewięćdziesięciu postaci
c) stu dwudziestu postaci
d) trzydziestu postaci
Rozwiązanie

Podlesie mieli kupić:
a) Cyganie
b) zruszczeni Polacy
c) niemieccy Żydzi
d) Ormianie
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Do cech „Chłopów” świadczących o tym, ze mamy do czynienia z epopeją nie należy:
a) dramatyczność dialogów
b) obiektywność opisu
c) epizodyczność fabuły
d) bohater zbiorowy
Rozwiązanie

Huczne wesele Jagny i Macieja Borynów trwało:
a) 1 dzień
b) 2 dni
c) tydzień
d) 3 dni
Rozwiązanie

Impresjonizm widoczny jest głównie w pisarskiej technice opisów:
a) zwyczajów i obrzędów
b) przyrody
c) prac polowych
d) wyglądu mieszkańców
Rozwiązanie

Właściwa akcja toczy się w czasie:
a) sześciu miesięcy
b) dziesięciu miesięcy
c) ośmiu miesięcy
d) dwunastu miesięcy
Rozwiązanie

Do cech powieści modernistycznej nie należy:
a) luźna kompozycja
b) metaforyka oniryczna
c) zaburzenie proporcji między wątkami
d) synkretyzm stylistyczny
Rozwiązanie

Antek nazywa judaszem i skąpcem:
a) młynarza
b) ojca
c) kowala
d) wójta
Rozwiązanie

Kuba zanosił proboszczowi:
a) złowione ryby
b) ustrzelone kaczki
c) zebrane grzyby
d) upolowane kuropatwy
Rozwiązanie

Roch przybył do Lipiec, by uczyć mieszkańców wsi i opowiadać im historie będące metaforą:
a) boskiego miłosierdzia
b) odkupienia i zmartwychwstania
c) sądu bożego
d) gniewu pańskiego
Rozwiązanie


Pies Borynów to:
a) Azor
b) Łapa
c) Bąbel
d) Burek
Rozwiązanie

Zaczynając lekturę, czytamy o wydarzeniach rozgrywających się:
a) w sierpniu
b) we wrześniu
c) w październiku
d) w listopadzie
Rozwiązanie

Trzeciemu synowi Antka i Hanki nadano imię:
a) Kuba
b) Witek
c) Maciej
d) Roch
Rozwiązanie

W słowach: „chodźta”, „ociec”, „mówili” przejawia się stylizacja:
a) fleksyjna
b) składniowa
c) leksykalna
d) fonetyczna
Rozwiązanie

Kuba Socha umarł postrzelony w nogę przez:
a) dziedzica
b) kłusownika
c) myśliwego
d) borowego
Rozwiązanie

Wójt zostaje aresztowany z powodu:
a) niemoralnego prowadzenia się
b) defraudacji pieniędzy ze sprzedaży lasu
c) romansu z Jagną
d) braku pieniędzy w gminnej kasie
Rozwiązanie

Powieści młodopolskiej nie cechuje, poza zastosowaniem metody realistycznej i naturalistycznej, wprowadzenie takich kategorii, jak:
a) symbolizm
b) emocjonalność opisu
c) dekadentyzm
d) impresjonizm
Rozwiązanie

Wyrażenie: „Oczy swoje mam i miarkuję se ździebko” świadczy o stylizacji:
a) fleksyjnej
b) leksykalnej
c) fonetycznej
d) składniowej
Rozwiązanie

Hanka dała Nastusi prosiaka na prośbę Józki chorej na:
a) gruźlicę
b) zapalenie płuc
c) świnkę
d) ospę
Rozwiązanie

Dominikowa z synami i Jagną poszli w towarzystwie wójta i sołtysa na zmówiny do:
a) domu Boryny
b) domu sołtysa
c) karczmy
d) kościoła
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Jagustynka jest powieściowym przykładem:
a) komornicy
b) dziedziczki
c) żebraczki
d) wdowy po zamożnym chłopie
Rozwiązanie

Mieszkańy Lipiec związali Jagusię i wrzucili ją:
a) na taczkę
b) na wóz z gnojem
c) do stawu
d) do lasu
Rozwiązanie

W powieści Chłopi Władysława Stanisława Reymonta, według Kazimierza Wyki występuje trzech narratorów, wśród nich brak:
a) młodopolskiego stylizatora
b) wiejskiego gaduły
c) realistycznego obserwatora
d) lirycznego mieszkańca Lipiec
Rozwiązanie

Do problematyki psychologiczno-egzystencjalnej nie należy:
a) wpływ gromady na jednostkę
b) zjednoczeniowa i patriotyczna – siła gromady
c) konflikt pokoleń
d) nieuchronność przemijania
Rozwiązanie

Maciej Boryna na targu ofiarował Jagnie:
a) plisowaną spódnicę
b) drożdżowego rogala
c) korale
d) chustkę i wstążkę
Rozwiązanie

Ojciec autora "Chłopów" oddał go na ucznia do:
a) szewca
b) krawca
c) młynarza
d) kowala
Rozwiązanie

Agata opuszcza Lipce, wyruszając na żebry:
a) wiosna
b) zimą
c) latem
d) jesienią
Rozwiązanie

Kiedy Maciej Boryna zauważył zmianę w zachowaniu Hanki, ta odpowiedziała, że zawdzięcza wszystko:
a) biedzie
b) posagowi
c) sobie
d) niewdzięczności ludzi
Rozwiązanie

Informacji o zmarłym Kubie poszukiwał brat dziedzica:
a) Benedykt
b) Andrzej
c) Jacek
d) Zbigniew
Rozwiązanie

Reymont był piątym dzieckiem Józefa wiejskiego:
a) nauczyciela
b) kowala
c) organisty
d) karczmarza
Rozwiązanie

Autor „Chłopów” zmienił nazwisko by:
a) powrócić do tradycyjnego brzmienia nazwiska
b) jego nazwisko brzmiało bardziej „światowo”
c) uchodzić za obcokrajowaca
d) przestać się utożsamiać z apodyktycznym i surowym ojcem
Rozwiązanie

Z pogorzeliska przy stodole Boryny wyjęto kawałek szmaty, w której ludzie rozpoznali:
a) zapaskę Jagusi
b) koszulę Antka
c) szalik Jasia
d) czapkę wójta
Rozwiązanie

Rytmu życia mieszkańców Lipiec nie wyznaczają:
a) poranki i wieczory
b) święta i obrzędy
c) prace rolnicze
d) rocznice urodzin bohaterów
Rozwiązanie

Historia opowiedziana przez Rocha o odkupieniu winy i przebaczeniu traktowała o:
a) królach
b) leniwym koniu
c) wojnach
d) górach
Rozwiązanie

Żona Antka znajduje mu posadę w:
a) karczmie
b) tartaku
c) młynie
d) lesie
Rozwiązanie

Tereska pracowała jako pomoc w domu:
a) wójtów
b) organistów
c) kowala
d) Borynów
Rozwiązanie

Antek planował uciec do:
a) Australii
b) Ameryki
c) Prus
d) Kanady
Rozwiązanie

Stary Boryna ukrył pieniądze w zbożu:
a) w oborze
b) w komorze
c) w sieni
d) na strychu
Rozwiązanie

W dzień odpustu na świętego Piotra i Pawła:
a) niemieccy Żydzi wyprowadzali się z Podlesia
b) ksiądz ogłosił pierwsze zapowiedzi ślubu Szymka i Nastusi
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) Hanka zobaczyła pod kościołem żebrzącego ojca
Rozwiązanie

Pisanie powieści trwało:
a) siedem lat
b) jedenaście lat
c) dwa lata
d) pięć lat
Rozwiązanie

„Bróg” to:
a) miara zboża
b) pora siewów
c) stóg siana
d) narzędzie rolnicze
Rozwiązanie

Antek protestował przeciw:
a) wysokim podatkom
b) „ruskiej” szkole
c) wywiezieniu Jagny
d) sprzedaży lasu Żydom
Rozwiązanie

Boryna przepisuje ukochanej:
a) dziesięć morgów
b) dwa morgi
c) sześć morgów
d) cztery morgi
Rozwiązanie

Hanka wpłaciła za Antka kaucję w wysokości:
a) 100 rubli
b) 500 rubli
c) 1000 rubli
d) 200 rubli
Rozwiązanie

Przykładem odwołania się do symboli jest m.in.:
a) scena śmierci Macieja Boryny
b) scena wesela Boryny
c) opowieść Rocha
d) bitwa o las
Rozwiązanie

Jaś, w którym kocha się Jagna to syn:
a) wójta
b) młynarza
c) kowala
d) organisty
Rozwiązanie

Gdy zaczyna się powieść ksiądz spaceruje po polach, na których trwają:
a) sianokosy
b) zasiewy
c) żniwa
d) wykopki
Rozwiązanie

Wyraz „paskudnik” jest dowodem na obecność stylizacji:
a) młodopolskiej
b) leksykalnej
c) składniowej
d) fleksyjnej
Rozwiązanie

Stanisław Władysław Rejment przyszedł na świat 7 maja 1867 roku we wsi Kobiele Wielkie niedaleko:
a) Skierniewic
b) Piotrkowa
c) Częstochowy
d) Kielc
Rozwiązanie

Wiadomości od Antka z więzienia przekazywał Hance:
a) młynarz
b) Roch
c) kowal
d) wójt
Rozwiązanie

Maciej Boryna był właścicielem:
a) 32 morgów
b) 15 morgów
c) 20 morgów
d) 50 morgów
Rozwiązanie

Pierwsze dwa tomy epickiego dzieła (Jesień i Zima) jako książka ukazały się w:
a) 1902 roku
b) 1904 roku
c) 1906 roku
d) 1900 roku
Rozwiązanie

Naturalizm obecny jest we fragmentach:
a) opisujących lipiecką przyrodę
b) opisujących hierarchię wiejską
c) przedstawiających następstwo pór roku
d) opisujących życie mieszkańców Lipiec
Rozwiązanie

W opisach przeżyć bohaterów oraz w wyglądzie natury ujawnia się:
a) Wiejski gaduła
b) Młodopolski stylizator
c) Modernistyczny opowiadacz
d) Realistyczny obserwator
Rozwiązanie

Ostatni rozdział czterotomowej powieści Reymonta nosi tytuł:
a) Jesień
b) Zima
c) Lato
d) Wiosna
Rozwiązanie

Antek na Wilczych Dołach stanął w obronie pobitego przez borowego:
a) Mateusza
b) ojca
c) kowala
d) wójta
Rozwiązanie

Borynowa krowa padła wskutek działań:
a) borowego
b) kowala
c) młynarza
d) dziedzica
Rozwiązanie

Pietrek grywał na:
a) harmonii
b) organkach
c) skrzypkach
d) harmonijce
Rozwiązanie

W Lipcach było:
a) ponad pięćdziesiąt chałup
b) ponad siedemdziesiąt chałup
c) ponad czterdzieści chałup
d) ponad sześćdziesiąt chałup
Rozwiązanie

Parafianie z Lipiec udali się na pielgrzymkę:
a) do Rzymu
b) do Wilna
c) do Niepokalanowa
d) do Częstochowy
Rozwiązanie

Tajemniczym złodziejem w chacie Boryny był:
a) Kuba
b) Antek
c) Pietrek
d) kowal
Rozwiązanie

Jagna, gdy wychodzi za Borynę ma:
a) 20 lat
b) 22 lata
c) 24 lata
d) 19 lat
Rozwiązanie

Reymont zmarł 5 grudnia 1925 roku:
a) cztery lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
b) dwa lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
c) trzy lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
d) rok po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
Rozwiązanie

Przy obieraniu kapusty Rocho opowiada historię:
a) o zmartwychwstaniu Pana Jezusa
b) o niewiernym uczniu Pana Jezusa
c) o psie Pana Jezusa
d) o miłosierdziu Pana Jezusa
Rozwiązanie

Lipce leżały w gminie:
a) Nieszporów
b) Janowo
c) Janów
d) Tymów
Rozwiązanie

Wielostronny konflikt mieszkańców Lipiec z dworem, zapoczątkowała decyzja dziedzica o:
a) odebraniu ziemi za długi
b) wyrębie lasu
c) zamknięciu tartaku
d) sprzedaży młyna
Rozwiązanie

Wpływ gromady na jednostkę najbardziej widoczny jest na przykładzie:
a) Antka Boryny
b) Kuby
c) Hanki
d) Jagny
Rozwiązanie

Tagi:
• Cechy epopei na przykładzie Chłopów Reymonta • Cechy epopei w Chłopach • Impresjoniz w Chłopach • Naturalizm w Chłopach • Reymont biografia
Partner serwisu: